×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Povinnosti vlastníka budovy vykonávat dohled

Nejvyšší soud ve svém nedávném rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 1080/2022 připomněl, že vlastník budovy je povinen vykonávat dohled nad budovou a dostatečně ji udržovat. Tyto povinnosti jsou vynucovány pohrůžkou objektivní odpovědnosti bez ohledu na zavinění, dokonce bez možnosti zproštění odpovědnosti.

Proto vlastník budovy odpovídá mimo jiné za to, že údržba jeho stavby je prováděna řádně tak, aby nedocházelo ke škodám na straně třetích osob v důsledku zřícení stavby, a také za nesprávnou či nevhodnou činnost třetích osob zmocněných vlastníkem k údržbě stavby, i kdyby vycházely z pokynů odborníků nebo tyto osoby byly odborníky.

KGS legal

Zpracováno ke dni 31.1.2023. Informace uvedené v tomto newsletteru jsou prezentovány na základě našeho nejlepšího přesvědčení a poznatků získaných v době, kdy byl newsletter zveřejněn. Konkrétní informace by však vždy měly být konzultovány s KGS legal před učiněním konkrétního rozhodnutí či právního jednání. Informace nejsou vyčerpávající popis relevantní problematiky a následků. Informace jsou obecné a nenahrazují právní radu pro konkrétní okolnosti. KGS legal ani nikdo z autorů neodpovídají za újmu, která by mohla vzniknout ze spoléhání se na zde uveřejněné informace.
Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699