×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Odškodnění za nezákonné trestní stíhání

Ve věci našeho klienta jsme uspěli před Nejvyšším soudem, který dal za pravdu našemu dovolání v řízení o odškodnění za nezákonné trestní stíhání. Podle rozhodnutí sp. zn. 30 Cdo 784/2023 mohou soudy přiznávat obdobné zadostiučinění jako v jiných již soudy rozhodnutých případech, tyto případy použité ke srovnání však musí být podobné co do konkrétních okolností.

Dle názoru Nejvyššího soudu však není dostačující porovnávat pouze druh trestného činu a délku trestního stíhání. Srovnání podobných případů vyžadované Nejvyšším soudem nesmí opomíjet také následky způsobené trestním stíháním v osobní sféře poškozeného, a navíc jsou soudy povinny posoudit, v čem konkrétně jsou srovnávané případy shodné.

Hledisko dopadů trestního stíhání do osobnostní sféry poškozeného je podle Nejvyššího soudu hlediskem nejvýznamnějším. Rovněž je třeba zahrnout do úvahy další významné okolnosti, jež trestní stíhání poškozeného případně provázely, stejně jako posouzení, v čem se z téhož pohledu porovnávané případy od sebe naopak liší.

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., advokát a partner

Mgr. Jakub Vodička, advokátní koncipient

ZPRACOVÁNO KE DNI 23.8.2023. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699