×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Od kdy se uplatní nový stavební zákon?

Dnes, 29. 7. 2021, byl vydán ve sbírce zákonů nový stavební zákon pod číslem 283/2021 Sb., čímž vešel v platnost – od kdy se ale bude používat? Časová osa nástupu nového stavebního zákona obsahuje 4 záchytné body:

  1. Od 30. 7. 2021

Prodlužuje se lhůta pro aktualizaci územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny, územního plánu obce a regulačního plánu schválených před 1. 1. 2007, a to až do 31. 12. 2028.

Nepoužijí se ty části platné a účinné územně plánovací dokumentace, které podle nového stavebního zákona nemohou být jejich součástí.

Pozbydou platnosti stavební uzávěry vydané podle zákona č. 50/1976 Sb., tedy do 31. 12. 2006.

Územní rozvojový plán vydaný podle stávajícího stavebního zákona se považuje za územní rozvojový plán podle nového stavebního zákona.

  1. Od 1. 1. 2022

Zřizuje se nová soustava státní stavební správy – Nejvyšší stavební úřad se sídlem v Ostravě, Specializovaný a odvolací stavební úřad se sídlem v Praze a Krajské stavební úřady. Po přechodnou dobu tak budou vedle sebe existovat stávající stavební úřady a nové stavební úřady, které se ale budou soustředit nejprve na vybudování své struktury.

Ve vymezených případech na Nejvyšší stavební úřad přejdou úředníci ministerstev a jiných správních úřadů, jejichž úkoly a činnosti nově spadají do působnosti Nejvyššího stavebního úřadu.

  1. Od 1. 1. 2023

Úředníci stávajících stavebních úřadů mohou uzavírat s Nejvyšším stavebním úřadem a svým zaměstnavatelem (územně samosprávným celkem) dohody o svém přechodu z pozic na zanikajících stavebních úřadech na pozice ve státních stavebních úřadech k 1. 7. 2023.

  1. Od 1. 7. 2023

Ostrý start nového stavebního zákona - nabývají účinnosti všechna zbývající ustanovení nového stavebního zákona a nové stavební úřady začínají fungovat i pro veřejnost. Žádosti podané před tímto datem budou nové stavební úřady posuzovat podle dosavadních předpisů.

VIDEOROZHOVOR K NOVÉMU STAVEBNÍMU ZÁKONU NALEZNETE ZDE

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner KGS legal

Mgr. Přemysl Šanovec, advokátní koncipient KGS legal

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info