KGS legal

Informace pro klienty
JUDr. Hany Sukové

KGS LEGAL s.r.o., advokátní kancelář

(stránku průběžně aktualizujeme)

Vážení klienti advokátní kanceláře JUDr. Hany Sukové,

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., a Mgr. Miroslav Kučerka byli rozhodnutím předsedy České advokátní komory dne 19.9.2022 určeni zástupci JUDr. Hany Sukové, advokátky ev.č. ČAK 5474 se sídlem Pod Slovany 1887/14, 128 00 Praha 2, neboť JUDr. Hana Suková má od 13.9.2022 pozastavený výkon advokacie.

Prakticky to znamená, že záležitosti všech klientů JUDr. Hany Sukové nyní vyřizují oba advokáti prostřednictvím své kanceláře KGS legal s.r.o., advokátní kancelář. Naším cílem je nyní udělat maximum pro ochranu Vašich zájmů. Jedná se o standardní zákonný postup dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Níže najdete stručný rozcestník, kam se obrátit, pokud jste klientem JUDr. Hany Sukové, podle toho, jaký typ služeb Vám JUDr. Hana Suková poskytovala.

Aktuálně

Vážení klienti JUDr. Hany Sukové,

dovoluji si Vám zaslat stručnou zprávu ohledně dění v minulém týdnu.

Předně bychom Vám chtěli poděkovat za konstruktivní spolupráci, která nám v mezidobí, než budeme mít přístup do banky a ke spisům velmi napomáhá budoucímu rychlému a efektivnímu řešení.

V minulém týdnu jsme se stali zástupci JUDr. Sukové a ihned začali zajišťovat informace o poskytovaných službách. Veškerý spisový materiál JUDr. Sukové byl zajištěn postupem dle ust. § 85b tr. řádu a ze strany Městského státního zastupitelství byla zaslána žádost, stručně a laicky řečeno, o jeho uvolnění. S tímto postupem Česká advokátní komora souhlasí a nyní jen vyčkáváme na rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 2, než vysloví své rozhodnutí a budeme moci spisy obdržet. Jedná se pouze o zákonný proces, který je nutný dodržet, avšak všechny zúčastněné strany jednají rychle a v součinnosti. Současně máme informaci o tom, že úschovní účty JUDr. Sukové jsou všechny nyní zajištěny proti jakékoliv další manipulaci.

K dnešnímu dni nemá ani policejní orgán detailní náhledy na účty JUDr. Sukové. Ve čtvrtek odpoledne nám k naší žádosti o okamžité zřízení přístupu do bankovnictví JUDr. Sukové Česká spořitelna dala svolení (nikoliv však faktický přístup) k nahlížecímu právu. Z naší strany jsme se opětovně dožadovali plného přístupu, abychom mohli disponovat s účty a vypořádali vztahy tak, jak bude vůle Vás – klientů. Bohužel v současné době nemáme dispoziční ani jiná práva k účtům a očekáváme, že Česká spořitelna nám je předá v následujícím týdnu.

Věříme, že v příštím týdnu již budeme mít základní informace o zůstatcích, abychom Vás mohli informovat o stavu Vám přiděleného úschovního účtu.

Pro odstranění případných nejasností si dovolujeme tímto sdělit, že naše pozice ve věci JUDr. Sukové, na základě rozhodnutí České advokátní komory, spočívá ve výkonu funkce tzv. zástupce advokáta. Naším primárním úkolem je tak dohodnout se s Vámi jako klienty na dalším postupu při poskytování právních služeb tak, aby byla zachována Vaše práva a chráněny Vaše zájmy.

Nejsme však formálně stranou právě probíhajícího trestního řízení, proto naše součinnost mezi Policií ČR a státním zastupitelstvím je pouze neformální, avšak o to intenzivnější.

Rovněž, aby bylo postaveno na jisto, JUDr. Sukovou ani její koncipientku neobhajujeme v rámci jejího trestního řízení, kdy JUDr. Suková má v tomto řízení svého vlastního zvoleného obhájce.

Dovolujeme si Vás ujistit, že na tomto případu pracuje dalších našich 5 kolegů a máme plnou administrativní podporu České advokátní komory, bohužel však čekáme na výstupy od Policie České republiky a České spořitelny, a.s., u níž jsou vedeny úschovní účty JUDr. Sukové.

Jako advokáti a poskytovatelé právních služeb, kteří si zakládají na profesionálním přístupu a respektu ke každému klientovi, odsuzujeme jakékoliv podobné jednání. I přes postup stanovený zákonem, předpisy upravující výkon advokacie a kontrolní mechanismy bohužel nejde nikdy odstranit pochybení jednotlivce, které pak ohrožuje důvěru v dalších několik tisíc našich poctivých kolegů.

Co se stalo?

JUDr. Haně Sukové byl pozastaven výkon advokacie, proto dočasně nemůže poskytovat právní služby. Pro ochranu zájmů klientů byli podle zákona o advokacii určeni zástupci, kteří zajistí kontinuitu poskytování služeb. Těmito zástupci jsou:

  •    JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., advokátka ev. č. ČAK 15231,
  •    Mgr. Miroslav Kučerka, advokát ev. č. ČAK 15955,

oba se sídlem v Paláci Platýz, Národní 416/37, Staré Město, 110 00 Praha 1, společníci KGS legal s.r.o., advokátní kancelářeKdo se na KGS Legal může obrátit?

  •     Všichni klienti JUDr. Hany Sukové
  •     Protistrany klientů JUDr. Hany Sukové a jejich zástupci

Jak mám nyní postupovat?

Mám u dr. Sukové úschovu
 1. Napíšu e-mail na advokatsukova@kgslegal.cz a uvedu:

    •    své jméno, příjmení, datum narození a telefonní kontakt;
    •    katastrální území, kde se nachází nemovitost, pokud se úschova nemovitosti týká;
    •    jméno realitní kanceláře nebo makléře, pokud se na obchodu podíleli;
    •    své číslo účtu, ze kterého jsem zaslal/a peníze do úschovy nebo na který mají být peníze z úschovy vyplaceny;

  a připojím sken úschovní smlouvy a dalších listin.

 2. Dále se můžu jako poškozený obrátit na Policii České republiky, Krajské ředitelství police hl. m. Prahy, odbor hospodářské kriminality, Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4. Při komunikaci uveďte spisovou značku KRPA-299257/TČ-2022-000072.

  Přiděleným vyšetřovatelem je kpt. Tomancová.

Dr. Suková mě zastupuje v civilním, trestním
nebo jiném řízení před soudem nebo jiným úřadem
 1. Napíšu e-mail na advokatsukova@kgslegal.cz a uvedu:

    •    své jméno, příjmení, datum narození a telefonní kontakt;
    •    soud nebo úřad který řízení vede;
    •    jméno nebo název protistrany v řízení;
    •    podrobnosti k povaze věci (např. že se jedná o vymáhání pohledávky, rozvod, stavební řízení, řízení před živnostenským úřadem, řízení o přestupku, trestní stíhání atd.)

Jsem korporátní klient Dr. Sukové nebo realitní zprostředkovatel,
který měl u Dr. Sukové úschovu
 1. Napíšu e-mail na advokatsukova@kgslegal.cz a uvedu:

    •    označení naší společnosti či realitní kanceláře a telefonní kontakt;
    •    v čem spočívaly poskytované služby;
    •    scany smluv, či jiných ujednání

Kdy se vám ozveme?

Této situaci se věnujeme s nejvyšší prioritou, avšak převzali jsme přes 400 živých případů a v některých případech je nutná součinnost např. policie, státního zastupitelství nebo bankovních institucí. Rovněž všechny spisy čekají na řízení, než je budeme přebírat. Předem Vám proto děkujeme za Vaši trpělivost.

Potřebujete pomoci s něčím jiným?

V případě, že jste zde nenašli odpověď na svůj dotaz, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle +420774178440.