×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Ztráta šance posouzená jako způsobená újma je značně problematická

Pozůstalí rodiče a sourozenci mladé ženy, která zemřela po ukončení těhotenství císařským řezem, se domáhali zadostiučinění. Soudy se mj. zabývaly otázkou, zda by došlo k úmrtí, kdyby byl císařský řez proveden o den dříve. Podle znaleckého posudku by byla 50% šance na přežití. Taková situace působící újmu je někdy označována za „ztrátu šance.“

Podle Nejvyššího soudu je teorie ztráty šance kontroverzní. Předně se neposuzuje újma skutečně způsobená, ale újmou je samotná ztracená příležitost (zde na přežití pacientky).

Obecným problémem podle Ústavního soudu je, že: „mezi vznikem újmy v podobě poškození zdraví a „ztráty šance“ často neexistuje dostatečně identifikovatelný předěl. Z hlediska ústavnosti zpravidla často nebude možné určit, jaký ústavně chráněný statek mohl být v tom kterém případě pochybení zdravotnického zařízení dotčen, tedy zda jím bude zdraví či život jednotlivce anebo „jen“ jeho psychický stav. I tzv. ztráta šance tak je statkem chráněným výše uvedenými ustanoveními a spolu s tím rovněž např. čl. 7, 10 nebo 26 Listiny (podle situace).“

Shrnutí vychází z rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 3416/20.

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner KGS legal

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info