×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Změny v užívání datových schránek od 1.1.2022

Hlavní změnou aktuální novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, je povinnost právnických i fyzických osob-podnikatelů, jenž mají zřízenou datovou schránku, přijímat soukromé datové zprávy (digitální ekvivalent doporučeného dopisu).

Do 1.1.2022 byla funkce přijímání soukromých datových zpráv sice možná, avšak uživatel musel tuto funkci aktivně sám povolit. Od 1.1.2022 je přijímání soukromých datových zpráv již automaticky povoleno, a to i pro fyzické osoby nepodnikající. Ty si tuto funkci však mohou vypnout, na rozdíl od osob právnických a fyzických osob-podnikatelů.

Každá zaslaná datová zpráva pak bude považována za doručenou okamžikem přihlášení uživatele do datové schránky.

K doručení zaslaných datových zpráv dojde i prostřednictvím fikce, tedy pokud se uživatel nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů od dodání zprávy do schránky. Po uplynutí této doby je zpráva považována za doručenou.

Novela tak kvalitativně posouvá úroveň institutu datové schránky zase o něco výše, což lze kvitovat zejména s přihlédnutím k nárůstu počtu datových schránek, jejichž počet se během pandemie zvýšil z 380 tisíc na aktuálních 1,4 milionu a zejména pak s ohledem na další plánovanou digitalizaci veřejné správy.

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., advokátka a partnerka KGS legal

Mgr. Bc. Daniel Bejbl, advokátní koncipient KGS legal

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699