×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Úroky mezi podnikateli a jejich (ne)platnost

Nejvyšší soud se opět vyjádřil k úrokovým sazbám sjednávaným mezi podnikateli. Tentokrát se zaměřil na výši úroků z půjček a úvěrů. Hlavní otázkou bylo posouzení, zda lze i mezi podnikateli namítat porušení dobrých mravů.

V rozhodnutí sp. zn. 23 ICdo 56/2019 Nejvyšší soud připustil, že i mezi podnikateli lze namítat, že výše úroků z půjčky byla sjednána v rozporu s dobrými mravy. Nepostačí však toliko odkazovat na průměrnou úrokovou sazbu jiných poskytovatelů půjček či úvěrů a rozpor s dobrými mravy není možné spatřovat ani v existenci hrubého nepoměru vzájemných plnění. Předpoklady pro zásah soudu do smluvní svobody podnikatelů budou dány pouze výjimečně, z důvodů mimořádných okolností případu (mohlo by se jednat například o případy, kdy po „zmnožení“ dluhu prostřednictvím úroků a smluvních pokut bude pro dlužníka jedinou cestou z dluhové pasti podání insolvenčního návrhu).

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner

Jakub Vodička, právní asistent

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info