×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Úpravy cizí nemovitosti – kdo komu a kolik dluží?

Při rekonstrukci nemovitosti může dojít k tomu, že investor upraví nemovitost, která mu nepatří. Může tím dojít ke zhodnocení nemovitosti, i když si to její skutečný vlastník nepřál. Investorovi v takovém případě nenáleží náhrada výdajů, které na úpravu cizí nemovitosti vynaložil. Investorovi náleží náhrada ve výši zhodnocení věci, jež se obohacenému vlastníku věci (často i bez jeho vědomí) dostalo. Jde tedy o rozdíl mezi hodnotou věci před investicemi a poté.

Obohacený je tedy povinen vydat jen ten majetkový prospěch, jehož se mu obohacením dostalo, a nikoliv nahradit majetkovou ztrátu tomu, na jehož úkor bylo obohacení získáno. Velmi pravděpodobně se tak bude jednat o vyšší částku, než tomu bylo do roku 2014.

Situace, kdy je investováno do cizí nemovitosti, jsou až překvapivě časté. Může se jednat například o renovaci nemovitost, ale zpětně se zjistí, že kupní smlouva není platná a vlastníkem nemovitosti investor nikdy nebyl. Jiný příklad může být úprava zahrady, kde je špatně umístěno oplocení a fyzické rozdělení pozemku nesouhlasí s katastrální mapou.

Doporučujeme proto, než začnete investovat do jakékoliv nemovitosti, ujistěte se, že je skutečně Vaše.

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info