×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Torrenty a ochrana autorského práva podle Soudního dvora EU

Soudní dvůr EU ve věci používání torrentových klientů (sp. zn. C‑597/19) rozhodl, že:

  • Nahrávání segmentů z koncového zařízení uživatele sítě peer-to-peer (tj. síť klient-klient, opak sítě klient-server) na takováto zařízení jiných uživatelů této sítě, jež byly předtím staženy uvedeným uživatelem a jsou součástí mediálního souboru obsahujícího chráněné dílo, ačkoli jsou tyto segmenty samy o sobě použitelné až po dosažení určité míry stažení, představuje zpřístupnění veřejnosti ve smyslu předpisů chránících autorské právo. Potvrzuje se, že používání torrentových klientů je v rozporu s autorským právem
  • Osoba, která je na základě smlouvy nositelkou určitých práv duševního vlastnictví, avšak sama tato práva neužívá, ale pouze vymáhá náhradu škody od domnělých porušovatelů, může v zásadě využívat opatření, řízení a nápravná opatření. Typicky se jedná o svazy autorů apod.
  • Nic nebrání tomu, aby nositel práv duševního vlastnictví (např. autor) nebo třetí osoba jednající na účet tohoto nositele systematicky zaznamenávali IP adresy uživatelů sítí peer-to-peer, jejichž internetová připojení byla údajně použita při činnostech porušujících práva duševního vlastnictví. Rovněž lze jména a poštovní adresy těchto uživatelů sdělovat uvedenému nositeli nebo třetí osobě, aby tak mohli podat u civilního soudu žalobu na náhradu škody, kterou údajně způsobili uvedení uživatelé.

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner KGS legal

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info