×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Střídavá péče o dítě není automatická, spolu s péčí je ale nutné upravit i styk

Svěření dítěte do střídavé péče za situace, kdy oba rodiče naplňují důležitá kritéria zhruba stejnou měrou, není nutně vždy automatickým řešením. Obecné soudy jsou povinny vzít v potaz i další relevantní kritéria, a to s ohledem na povinnost respektovat a hájit nejlepší zájem nezletilého dítěte.

Jde například o situace, v nichž by vzhledem ke specifickému zdravotnímu či psychickému stavu dítěte střídavá péče pro dítě představovala nepřiměřenou zátěž. Příkladem může být emoční labilita, vysoká fixace na jednoho z rodičů, nutnost speciální a intenzivnější péče a pozornosti, porucha autistického spektra atp.

Stejně tak lze uvažovat ve výjimečných případech o nesvěření dítěte do střídavé péče tehdy, kdy rodiče, jež jinak naplňují relevantní kritéria ve zhruba stejné míře, žijí ve velmi velké vzdálenosti od sebe, a to zejména, když by tato velká vzdálenost mohla zásadním způsobem narušit školní docházku dítěte či jeho rozvoj prostřednictvím mimoškolních aktivit nebo rozmělnit jeho vazby v daném sociálním prostředí.

Důvodem bránícím svěření nezletilého dítěte do střídavé péče může být ve výjimečných případech i nevhodná či absentující komunikace mezi rodiči. Zejm. pokud si rodiče „vyřizují účty“ a rezignují na svou primární povinnost chránit zájem dítěte být v péči obou rodičů a hledat nejvhodnější způsob, jak dítěti vytvořit harmonické a láskyplné prostředí.

Zároveň je třeba dodat, že styk druhého rodiče není v takovém případě vyloučen. Naopak je žádoucí, aby k němu docházelo a je třeba jej upravit i když střídavá péče nařízena není. Rodič tak má nárok na to, aby soud rozhodl i styku s dítětem, ať je již péče o dítě upravena jakkoliv.

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info