×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Projevy nenávisti mohou být postihovány i trestním právem

Ústavní soud ve svém březnovém rozhodnutí sp. zn. III. ÚS 3006/21 potvrdil, že některé výhružky, v tomto případě skrze e-mail, a další zásahy do soukromí je možné postihovat trestním právem.

V posuzované věci obecné soudy osvobodily autora celkem 114 e-mailových nenávistných zpráv s odůvodněním, že trestní právo je nutné užívat pouze ve výjimečných případech, kdy ostatní právní prostředky ochrany selhávají.

Ústavní soud však konstatoval, že závažné útoky do soukromí musí být pod účinnou ochranou, tedy i pod ochranou poskytovanou trestním právem. Konkrétně v této věci se jednalo o urážky, výhružky mediálním lynčem, zmínky o šibenici, zasílání pornografického obsahu nebo spojování poškozené osoby s pedofilií.

Soud se zde inspiroval z judikatury Evropského soudu pro lidská práva, kde vyvstala obdobná otázka. V daném případě se ale nejednalo o e-mailové zprávy, ale o nenávistné komentáře na sociální síti Facebook.

Aby byly výhružky postihnutelné trestním právem, tak takové jednání musí trvat po určitou dobu a také vyvolat v adresátovi „určitou míru strachu a narušit psychologickou pohodu“ v důsledku takového jednání. Zda autor těchto zpráv chce nebo nechce výhružky realizovat je irelevantní.

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner KGS legal

Jan Forejtar, právní asistent KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 10.4.2022. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699