×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Předmět podnikání Vaší společnosti, nehrozí Vám její zrušení?

Nejvyšší soud vystavil téměř všechny společnosti riziku, že budou zrušeny. Ve svém překvapivém a širokou právnickou obcí nepochopitelném rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 uvádí, že předmět podnikání označený jako „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ není dostatečně určitý. Společenská smlouva nebo stanovy společností, které neobsahují bližší vymezení předmětu podnikání, tudíž nesplňují zákonné podmínky pro existenci společnosti. A teď klíčový problém, taková společnost by mohla být v krajním případě i soudem zrušena.

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu nelze takový předmět vykládat tak, že předmětem podnikání společnosti mají být všechny „volné“ živnosti, kterých živnostenský zákon zná přes osmdesát. Z toho důvodu Nejvyšší soud došel k závěru, že z notoricky známého ujednání nelze ani výkladem zjistit, co má být předmětem podnikání společnosti. Proto citované rozhodnutí označilo takové ujednání za neurčité. Důsledkem neurčitosti povinné části společenské smlouvy či stanov může být i závěr o tom, že společnost nevznikla platně. A takovou společnost, i kdyby byla zapsána v obchodním rejstříku, soud může z úřední povinnosti zrušit.

Chcete-li mít jistotu, že Vaše společnost má společenskou smlouvu v souladu s nejnovější judikaturou, jsme kdykoliv připraveni zakladatelské dokumenty zkontrolovat a v případě potřeby navrhnout účelný postup nápravy.

Celou situaci samozřejmě sledujeme a dá se očekávat její řešení Ústavním soudem ČR, nyní ale musíme akceptovat názor, který zaujal Nejvyšší soud.

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info