×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Právo akcionáře na vysvětlení od společnosti mimo valnou hromadu

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 3812/2019 uvedl, že akcionář společnosti, který žádal o vysvětlení před konáním valné hromady, má právo toto vysvětlení obdržet pouze, zúčastní-li se zasedání valné hromady.

Akcionáři akciové společnosti (AS) je garantováno užší právo na informace než společníkovi společnosti s ručením omezeným. V případě AS lze toto právo vykonávat zásadně na zasedání valné hromady a akcionáři jsou vázáni pořadem jednání takového zasedání.

Účelem práva akcionáře na vysvětlení je zajištění jeho informovanosti pro kvalifikovaný a informovaný výkon jeho práv na valné hromadě. Proto vysvětlení musí společnost akcionáři poskytnout zásadně na zasedání valné hromady. Proto akcionář, který se zasedání valné hromady nezúčastní, od společnosti nemůže žádné vysvětlení obdržet.

Právo na vysvětlení vykonává akcionář ve svém zájmu, nikoli v zájmu valné hromady nebo jiných akcionářů. Nezúčastní-li se akcionář žádající o vysvětlení zasedání valné hromady, není povinností představenstva jemu určená vysvětlení poskytnout ostatním přítomným akcionářům.

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner KGS legal

Jakub Vodička, student Právnické fakulty UK a právní asistent KGS legal

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info