×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Poslanecká sněmovna podpořila zvýšení limitu pro registraci k DPH na dva miliony Kč

Limit pro povinnou registraci k plátcovství daně z přidané hodnoty by se od příštího roku měl zvýšit z nynějšího jednoho milionu na dva miliony korun. Stejně tak by se měl zvýšit i limit pro využití paušální daně. Místo nynější jedné sazby paušální daně by ale platila tři pásma. Počítá s tím novela schválená Poslaneckou sněmovnou a od 10.11. čekající na projednání v Senátu.

K plátcovství DPH se musí zaregistrovat hlavně podnikatelé, ale i další takzvané osoby povinné k dani, jejichž obrat za posledních 12 měsíců překročil jeden milion korun. Projednávaný návrh počítá i s možností zrušení registrace pro ty osoby, jejichž obrat sice překročil jeden milion, ale nedosáhl dvou milionů.

Pro využití paušální daně budou nově tři pásma, a paušální měsíční platby budou činit:

  • v 1. pásmu 6 208,- Kč,
  • ve 2. pásmu 16 000,- Kč, a
  • ve 3. pásmu 26 000,- Kč.

Do prvního pásma mohou spadat všichni OSVČ s ročními příjmy do 1 milionu Kč a dále poplatníci s příjmy do 1,5 milionu Kč ze samostatné činnosti, pokud k 75 % příjmů bude možné uplatnit výdaje ve výši 60 %, resp. 80 % z příjmů.

Druhé pásmo pak pracuje s hranicemi příjmů 1,5 milionu Kč za rok pro všechny OSVČ a 2 miliony Kč za rok pro poplatníky s uplatněnými výdaji ve výši 60 %, resp. 80 % z příjmů.

Pro OSVČ s příjmy pod 2 miliony Kč za rok a splňující obecné podmínky pro vstup do paušálního režimu je určeno třetí pásmo.

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner

Zpracováno ke dni 14.11.2022. Informace uvedené v tomto článku jsou prezentovány na základě našeho nejlepšího přesvědčení a poznatků získaných v době, kdy byl článek zveřejněn. Konkrétní informace by však vždy měly být konzultovány s KGS legal před učiněním konkrétního rozhodnutí či právního jednání. Informace nejsou vyčerpávající popis relevantní problematiky a následků. Informace jsou obecné a nenahrazují právní radu pro konkrétní okolnosti. KGS legal ani nikdo z autorů neodpovídají za újmu, která by mohla vzniknout ze spoléhání se na zde uveřejněné informace.
Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699