×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Odpovědnost státu za škodu při neoprávněném zadržení řidičského průkazu

V nedávném případě posuzovaném Ústavním soudem řidiči vznikla újma prokazatelným nesprávným úředním postupem státu. Konkrétně šlo o použití falešně pozitivního (tedy nesprávného) testu na drogy, za což nese odpovědnost stát. Tato újma spočívala v nemožnosti řídit motorové vozidlo.

Podle Ústavního soudu je nepřípustné, aby nesl jakékoliv negativní následky jednotlivec v důsledku toho, že policie použije při silniční kontrole orientační test na přítomnost drog v těle řidiče, jehož výsledky jsou falešně pozitivní.

Je-li jednotlivec povinen snášet zásahy, popř. úkony prováděné orgány veřejné moci, musí mít v demokratickém právním státě podle Ústavy k dispozici prostředky ochrany a nápravy, a to včetně odškodnění podle Listiny základních práv a svobod, prokáže-li se, že nejednal jakkoli protiprávně, a nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem bylo zasaženo nezákonně do jeho základních práv a svobod. Jako např. při nesprávném zadržení řidičského průkazu.

V nyní posuzované věci tak byly naplněny veškeré předpoklady pro přiznání náhrady újmy stěžovateli způsobené nezákonným postupem státu, jiný postup by omezil ústavně chráněné právo stěžovatele (řidiče) na náhradu škody plynoucí z Listiny.

Závěry plynou z nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2009/20.

 

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner KGS legal

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info