×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Nové doporučení Ministerstva pro místní rozvoj pro realitní kanceláře - Inzerce nemovitostí

Dne 3.3.2022 bylo zveřejněno nové doporučení Ministerstva pro místní rozvoj týkající se informací uváděných v rámci inzerce nemovitostí. Doporučení se věnuje inzertním nabídkám na veřejně dostupných inzertních portálech, sociálních sítích či na webových stránkách realitních kanceláří.

Z doporučení plyne, že v každé inzertní nabídce musí být přesně uvedeno, kdo je oprávněn zprostředkovat uzavření realitní (kupní či jiné) smlouvy. Podstatné je, aby zájemce přesně věděl, který subjekt bude vystupovat v roli zprostředkovatele, jaké jsou vzájemné vztahy dalších osob (např. realitní makléř vůči realitní kanceláři, RK vůči obchodní značce, kdo je zaměstnancem RK apod.) a dále jakou roli v obchodu má osoba, s níž zájemce o nemovitost komunikuje.

Příklady, jak by dle MMR mohla inzerce správně vypadat:

  • Smlouvu o realitním zprostředkování s vlastníkem uzavřel makléř podnikající jako OSVČ a tento makléř pak bude služby i fakturovat, pak by mělo být v inzerátu uvedeno jméno a IČO;
  • Smlouvu o realitním zprostředkování s vlastníkem uzavřela kancelář podnikající jako SRO a toto SRO bude služby následně fakturovat, za tuto kancelář jedná její jednatel, pak by mělo být v inzerátu uvedeno jméno kanceláře a její IČO a jméno jednatele;
  • Smlouvu o realitním zprostředkování s vlastníkem uzavřela kancelář podnikající jako SRO, za tuto kancelář jedná makléř na základě plné moci nebo jako obchodní zástupce, pak by mělo být v inzerátu uvedeno jméno kanceláře a její IČO, jméno makléře a jeho IČO (pokud jej užívá) a informace o plné moci nebo obchodním zastoupení.

Pokud makléř nebo kancelář používá obchodní značku či jde o franšízu (např. celorepublikovou nebo mezinárodní), doporučujeme uvést i tuto skutečnost již do inzerátu. Rovněž je možné uvést asistenta či asistentku, pokud mají na starost vyřizování „prvního kontaktu“ se zájemcem, opět s náležitou informací.

V doporučení MMR výslovně uvádí, že problematické jsou např. situace, kdy:

  • nemovitost inzeruje jedna společnost, ale služby pak fakticky poskytuje a fakturuje společnost jiná (i když má společnost např. stejné společníky);
  • inzeruje společnost, ale služby pak poskytuje a fakturuje jednatel jako OSVČ, který je také realitním zprostředkovatelem apod.

Pokud v průběhu dojde ke změně (např. postoupení smlouvy o zprostředkování, nový kolega, outsourcing některých služeb atd.), je nutné o tomto transparentně informovat klienta.

Na závěr je namístě uvést, že citované doporučení MMR není právně závazné a pokyny v něm uvedené není možné (pouze na základě doporučení) právně vynucovat. Nelze však přehlížet, že MMR je orgán pověřený výkonem státní správy pro oblast realitního zprostředkování a rovněž veřejnou proklamaci MMR, že do budoucna se bude právě na inzerce realitních kanceláří a makléřů více zaměřovat. Je velmi pravděpodobné, že při výkonu dozorové činnosti bude MMR posuzovat plnění povinností podle zákona o realitním zprostředkování optikou nastíněnou v doporučení.

Pokud Vás zajímá více informací či máte zájem o textaci správné formulace pro své inzeráty, obraťte se na nás na: info@kgslegal.cz

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., advokátka a partnerka KGS legal

Jakub Vodička, právní asistent KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 3.3.2022. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699