×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Nabytí nemovité věci bez spojení s veřejnou cestou nelze v České republice považovat za projev hrubé nedbalosti

Kupující, který nabyde nemovitou věc (např. stavbu), k níž nemá přístup z veřejné komunikace, má právo na to, aby soudem byla zřízena nezbytná cesta přes pozemek jiného vlastníka. I když kupující při koupi věděl, že přístup není zajištěn, nepočínal si hrubě nedbale.

Podle názoru Ústavního soudu se musí též přihlédnout k historickém kontextu v ČR. Pozemkové vlastnictví procházelo v ČR někdy až překotnými změnami a důsledkem je, že stavby velmi často stojí na „cizím“ pozemku, aniž by k nim byl zajištěn přístup. Zpracováno na základě rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1587/20.

ZPRACOVÁNO KE DNI 10.2.2022. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699