×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Mimořádné opatření související s výskytem koronaviru uzavřelo stravovací zařízení – jak je to se mzdou zaměstnanců?

Usnesením vlády byla zakázána činnost provozoven stravovacích služeb v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2 od 13. 3. 2020 06:00. Toto opatření postavilo provozovatele jakožto zaměstnavatele před otázku, jak nyní mají platit zaměstnance?

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) upravuje mimo jiné ve svém ustanovení § 192 náhradu mzdy nebo platu při karanténě, s tím, že zaměstnanci náleží v prvních 14 dnech náhrada ve výši 60 % průměrného výdělku, kdy § 194 tuto náhradu vztahuje i na odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr (!). Ačkoliv se na první pohled může zdát, že se nejedná výslovně o karanténu, a proto aplikace této náhrady není možná, ustanovení § 347 odst. 4 zákoníku práce do pojmu karanténa zahrnuje i mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku podle ustanovení § 69 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“).

Po uplynutí 14 dní se zaměstnanec obdobně jako při dočasné pracovní neschopnosti dostává do režimu podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o nemocenském pojištění“), který obdobně do pojmu karanténa zahrnuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku podle ustanovení § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví, a uvádí, že se přiměřeně použijí ustanovení § 105 pro potvrzení mimořádných opatření orgánem veřejného zdraví a § 109 odst. 3 písm. b) a odst. 5 písm. c) pro uplatňování nároku na dávku.

K vydání potvrzení o nařízení mimořádných opatření pro účely nemocenského pojištění je příslušná podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. w) zákona o ochraně veřejného zdraví místně příslušná krajská hygienická stanice.

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info