×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Kdy a po jakou dobu máte nárok na náhradní vozidlo od pojišťovny?

Ústavní soud opětovně konstatoval, že dojde-li při dopravní nehodě k totálnímu zničení osobního automobilu, jsou účelně vynaloženými náklady i náklady na dočasné užívání náhradního vozu v době od nehody do okamžiku výplaty pojistného plnění. Postup pojišťovny, která považovala za účelné náklady jen ty, jež byly vynaloženy do okamžiku oznámení o totální škodě na vozidle, není v pořádku.

Srovnáme-li situaci s případem pouze částečného zničení, dochází k nespravedlivému zvýhodnění některých poškozených. Obrazně řečeno poškozený, jehož vozidlo bylo poškozeno jen částečně, přestoupí z náhradního vozidla do vozidla opraveného, zatímco poškozený, jehož vozidlo bylo poškozeno totálně, vystoupí po rozhodnutí pojišťovny o totální škodě z náhradního vozidla a bude čekat, než mu pojišťovna zašle pojistné plnění, aby si mohl zakoupit vůz nový.

Ústavní soud připomněl své starší rozhodnutí, v němž uvedl, že „podstatou užívání náhradního vozidla je umožnit pojištěnci zachování určitého životního standardu v situaci, kdy dojde, ať již k částečnému nebo totálnímu poškození vozidla. Poskytnutím náhradního vozidla nebude poškozený ponechán v tísni a bude mu umožněno vést, co do kvality, obdobný život, jako před dopravní nehodou. Podle náhledu Ústavního soudu není výše škody v obdobných případech dána jen hodnotou zničeného vozidla, ale též náklady, které by poškozený nemusel vynaložit v případě, že by ke škodě nedošlo. Ve své podstatě tak není důvodu, pro který by tyto náklady, jsou-li účelně vynaloženy, měl nést právě poškozený."

Chtějí-li se soudy odchýlit od citovaných rozhodnutí Ústavního soudu (např. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2932/20), je to možné, avšak musí svůj postup vždy odůvodnit.

 

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., advokátka a partnerka KGS legal

Mgr. Lenka Maňáková, advokátka KGS legal

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info