×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Dokončit dílo předvedením lze i navzdory jeho vadám

Klienti dobře ví, že dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho funkčnost. Co ale v situaci, pokud má dílo vady? Podle Nejvyššího soudu vada díla sama o sobě nemusí znamenat, že dílo nemůže být dokončeno předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu.

Musí však jít o vady, které vzhledem ke konkrétní povaze díla nebrání jeho užívání k určenému účelu. Posouzení bude vždy záležet na konkrétním případu. Nejvyšší soud se ve věci 23 Cdo 3512/2018 zabýval případem výtahů. Lze si představit např. takové vady, jež nebrání dílu sloužit svému účelu, jako chybějící zrcadlo, nesprávné označení pater, nepůjde-li o výtah sloužící např. nevidomým, absence hlasového potvrzení patra apod.

Byla-li však v podmínkách projednávané věci zjištěna např. nesprávná nosnost výtahu mající vliv na počet dopravovaných osob, není tato vada slučitelná s účelem, jemuž má bezpečný provoz výtahu sloužit. Na uvedeném nic nemění ani uvedení díla do tzv. zkušebního provozu.

Pokud jste při předání nebo převzetí díla narazili na neshodu s protistranou, sjednejte si s námi na info@kgslegal.cz schůzku a společně najdeme ideální řešení.

 

Plný text rozhodnutí soudu naleznete zde: https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/3065C9B80D4C8BE0C1258606001886B6?openDocument&Highlight=0,

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info