×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Daňový paušál pro OSVČ – změny od ledna 2021

Novela zákona o daních z příjmů pro OSVČ (fyzické osoby – podnikatele) zavádí možnost tzv. paušální daně. Díky jedné platbě nebude nutné přiznávat zvlášť daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Cenou za snížení administrativy je ztráta možnosti uplatňovat slevy na dani, daňové zvýhodnění či nezdanitelné částky. Paušální odvod se skládá z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100,- Kč.

Pro rok 2021 bude paušální daň činit 5 469,- Kč měsíčně (2 976,- Kč sociální pojištění, 2 393,- Kč zdravotní pojištění a 100,- Kč daň z příjmů).

Aby daňový paušál mohl OSVČ využít, nesmí být plátcem DPH, musí mít příjem do 1 milionu korun za rok, nesmí se nacházet v insolvenci a nesmí mít příjmy ze závislé činnosti (vyjma příjmů na DPČ do 3 500,- Kč nebo DPP do 10 000,- Kč za měsíc).

Lze předpokládat, že paušální daň se výrazně vyplatí především OSVČ se 40% paušálem, kteří nevyužívají žádné slevy ani zvýhodnění na dani a mají vysoké příjmy. U ostatních paušálů (60% a 80%) závisí možnost úspory na více proměnných. Záležet pak může i na tom, zda např. daňové zvýhodnění může využít manžel nebo manželka.

Pro paušální režim stačí zaslat finančnímu úřadu oznámení. Není třeba kontaktovat zdravotní pojišťovnu nebo ČSSZ. Oznámit paušální režim je nutné do desátého dne období ve kterém OSVČ vstupuje do paušálního režimu. Pozor musejí dát ti, kdo se rozhodnou uplatňovat paušální daň již pro zdaňovací období roku 2021. Lhůta pro oznámení o vstupu do paušálního režimu zde skončí již 11. ledna 2021 (10. ledna je neděle, z toho důvodu konec lhůty připadne na následující pondělí). Lhůtu nelze prodloužit.

Oznámení paušálního režimu lze podat FÚ na formuláři v listinné podobě nebo datovou zprávou s využitím dálkového přístupu elektronicky dle daňového řádu.

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info