×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Daňový balíček 2021

Dne 22. prosince bylo Poslaneckou sněmovnou přijato senátní znění navrhovaného daňového balíčku. Níže shrnujeme nejdůležitější změny aktuálního znění, které se dotknou každého z nás.

Zrušení superhrubé mzdy a nové sazby u daně z příjmu

Hlavní změnou je zrušení superhrubé mzdy, jakožto základu pro výpočet daně z příjmu fyzických osob a její nahrazení dvojí sazbou 15 % a 23 %. Rovněž došlo ke zrušení solidárního zvýšení daně, jež je nově nahrazeno zmíněnou 23% sazbou.

Sazba ve výši 15 % z hrubé mzdy se použije, pokud její roční úhrn bude činit méně než 48násobek průměrné měsíční mzdy. Naopak sazba 23 % z hrubé mzdy bude aplikována pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy. Tzn. zaměstnanci s hrubou mzdou nad čtyřnásobek průměrné mzdy měsíčně (pro rok 2021 se bude jednat o částku 141 764,- Kč) budou odvádět 23 % daň ze mzdy nad tento limit.

Pro většinu poplatníků by zavedení této sazby mělo znamenat zvýšení čistého příjmu přibližně o sedm procent, což lze v současné situace jedině uvítat.

Obcím a krajům má být výpadek na daních, zapříčiněný zrušením superhrubé mzdy, částečně kompenzován zvýšením jejich podílu na výnosech z jiných sdílených daní na 80 %.

Zvýšení slevy na poplatníka

Další důležitou změnou aktuálního daňové balíčku je zvýšení základní slevy na poplatníka, kterou lze odečíst jako slevu na dani dle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. A to z dnešních 24 840,- Kč na 27 480,- Kč v roce 2021 a finálních 30 480,- Kč v roce 2022.

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info