×
About Services News / Articles People Contact

Articles

Aktuální přehled platných opatření v souvislosti s koronavirem

Omezení pohybu

 • Omezení volného pohybu osob na území ČR do 24.3.2020 06:00: 
  • opuštění bydliště je možné jen ve vymezených případech, mezi které patří: 
   • cesta do zaměstnání nebo podnikání
   • nezbytná cesta za rodinou nebo osobami blízkými
   • nákup potravin, základních potřeb, léčiv nebo potřeb pro zvířata
   • cesta k lékaři
   • cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí nebo na poštu
   • individuální vycházky do parků nebo do přírody
  • povoleny jsou služební pochůzky policistů, strážníků, lékařů nebo sociálních pracovníků, dále k výkonu povolání nebo vybraných činností
  • kontakt na veřejných místech má být minimalizován na nezbytně nutnou dobu a míru
  • zaměstnavatele mají v co největší míře umožnit práci z domova, čerpání dovolené a placeného pracovního volna, a dále utlumit činnost, která není významná pro zachování činnosti zaměstnavatele
  • lidé mají dodržovat bezpečný odstup 2 metry od ostatních, používat co nejvíce bezhotovostní styk a ve zvýšené míře dát na hygienická opatření
 • Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb do 24.3.2020 06:00 s výjimkou:
  • neveřejných provozoven – např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení
  • zákaz umožňuje prodej mimo provozovnu bez časového omezení (tzv. take away bez vstupu do provozovny)
 • Zákaz všech veřejných i soukromých akcí s účastí více jak 30 lidí. Opatření se týká kulturních, sportovních či náboženských akcí, výstav i například veletrhů. Zákaz se naopak nevztahuje na zasedání či schůze ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů.

Přeshraniční styk

 • Zákaz vstupu cizinců na území ČR. Netýká se to lidí s trvalým pobytem na území ČR či lidí s dočasným pobytem nad 90 dní, ti se vrátit mohou. Vydávání víz a povolení k pobytu bylo zastaveno.
 • Při příjezdu do ČR z rizikové země (!) je nutné počítat s povinnou 14denní karanténou.
 • Zákaz vycestování občanů ČR do zahraničí. Výjimka platí pro řidiče zásobování, vlakové čety, příslušníky integrovaného záchranného systému i lidi, kteří v pracují v zahraniční do 100 km vzdušnou čarou od státní hranice ČR.
 • Zákaz mezinárodní přeshraniční osobní dopravy zajišťované vozidly s kapacitou nad 9 osob dopravu cestujících přes hranice ČR pro všechny dopravce. Zcela je zakázána drážní a lodní přeshraniční doprava.
 • Na hranicích s Německem a Rakouskem jsou uskutečňovány metodické hraniční kontroly do 4.4.2020 do 23:59. Přechod přes hranice je možný jen na 11 stanovených místech.
  • Otevřené přechody s Německem: Strážný, Pomezí nad Ohří, Rozvadov, Folmava, Železná Ruda, Krásný Les, Hora Sv. Šebestiána.
  • Otevřené přechody s Rakouskem: Dolní Dvořiště, České Velenice, Hatě a Mikulov.
 • Na hranicích s Polskem a Slovenskem jsou uskutečňovány metodické hraniční kontroly ze strany Polska a Slovenska.
 • Omezení přeshraniční dopravy se netýká přepravy zboží a jejich řidičů se nedotýká zákaz vycestování a povinná karanténa. Pro přepravce byla zřízena infolinka v českém jazyce 225 131 810 a anglické jazyce 225 131 820.

Omezení provozů podnikatelů

 • Zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb do 24.3.2020 06:00 s výjimkou:
  • potravin,
  • pohonných hmot,
  • paliv,
  • hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
  • lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
  • malých domácích zvířat,
  • krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
  • brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
  • novin a časopisů,
  • tabákových výrobků,
  • služeb prádelen a čistíren,
  • prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně
  • autoservisů do 30 osob,
  • odtahových služeb,
  • prodejců náhradních dílů,
  • provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
  • prodejen zahrádkářských a zemědělských potřeb,
  • prodejen jízdenek,
  • lázeňských zařízení poskytujících služby alespoň částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění,
  • pohřebních služeb,
  • květinářství,
  • prodejen a výdejen zdravotnických prostředků
  • provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví
  • činností, které nejsou živností podle živnostenského zákona
 • Omezení prodeje nebaleného pečiva pouze na případy, kde nedochází ke shlukování osob a prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny
 • Zákaz dalších vybraných provozů do 24.3.2020:
  • ubytovací služby kromě ubytoven, lázeňských zařízení a školských ubytovacích zařízení
  • autoškoly
  • alternativních taxislužeb (např. Uber, Bolt) kromě rozvozu potravin
  • samoobslužné prádelny a čistírny
  • přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů (tyto materiály tak mohou nakoupit jen podnikatelé pro svou činnost)
  • přímý prodej jízdenek průvodčími ve vlacích
  • z výjimek provozu byly vyřazeny prodejny elektroniky, nyní je jejich provoz zakázán
 • Zákaz činnosti provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejních plochou přesahují 5000 m2 do 24.3.2020 06:00
 • Zákaz provozu heren a kasin podle zákona o hazardních hrách.
 • Zákaz činnosti některých služeb, jako jsou sportoviště (netýká se venkovních), posilovny, wellness služby, koupaliště, solária či zábavní zařízení.
 • Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – bazény, turistická informační centra, vnitřní i venkovní sportoviště.
 • Zákaz prodeje na tržnicích a tržištích.

Omezení provozů veřejných služeb

 • Omezení úředních hodin správních orgánů a orgánů veřejné moci na pondělí a středu v rozsahu maximálně 3 hodiny denně do 24.3.2020 06:00.
 • Zákaz návštěv ve věznicích – toto se netýká advokátů a jejich klientů. Vězňům budou upraveny možnosti telefonování a přijímání balíčků za účelem zmírnění opatření.
 • Povinné uzavření všech základních, základních uměleckých a středních škol. Prezenční výuku musely přerušit také vysoké školy. Opatření platí do odvolání.
 • Zákaz provozu denních stacionářů. Současně byla stanovena pracovní povinnost studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol v oborech spojených se sociální péčí (v době zpracování nebyl k dispozici písemný přehled uvedených oborů).

Další opatření

 • Zřízena speciální linka 1212, která má sloužit především pro informace ohledně koronaviru a má ulehčit lince 112.
 • Zákaz čerpání dovolené pro lékaře, zubní lékaře, farmaceuty a zdravotnický personál po dobu nouzového stavu
 • Daňová opatření pro zmírnění dopadů – zejména promíjení sankcí za pozdní přiznání a hlášení, ve vztahu k 3. a 4. vlně EET pak přislíben mírnější přístup v rámci prováděných kontrol, kdy namísto sankcí by měl být volen spíše edukační způsob řešení
 • Pracovní povinnost pro:
  • studenty 5. a 6. ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol
  • studenty posledních ročníků
   • všeobecná sestra, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu všeobecných sester nebo v oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra na vyšších odborných školách,
   • dětská sestra, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu dětských sester nebo oboru vzdělání diplomovaná dětská sestra na vyšších odborných školách,
   • zdravotnický záchranář, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu zdravotnických záchranářů, nebo oboru vzdělání diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšších odborných školách,
   • asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu asistentů ochrany a podpory veřejného zdraví,
   • praktická sestra, a to v oboru vzdělání praktická sestra a zdravotnický asistent na střední škole
  • studenty v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • studenty středních škol v oborech vzdělání podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Omezení platnosti tzv. „modrých zón“ ve městech a obcích
 • Byly odloženy doplňující senátní volby na Teplicku.
 • Krajští hejtmané mají určit školská zařízení, která budou zajišťovat péči o děti ve věku 3 – 10 let zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie nebo zdravotníků. Maximální počet dětí v jedné skupině byl stanoven na 15.

Koronavirus je zařazen do nařízení vlády, kterým se vymezují nakažlivé nemoci, a proto porušení opatření již může být trestným činem šíření nakažlivé nemoci.

Category
Contact

For further information or if you have any questions
please do not hesitate to contact us by e-mail.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

ID N°: 06295525
VAT: CZ06295525
Company registered by the Municpal Court at Prague,
section C, insert 279699

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info