×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Ztráta šance posouzená jako způsobená újma je značně problematická

Pozůstalí rodiče a sourozenci mladé ženy, která zemřela po ukončení těhotenství císařským řezem, se domáhali zadostiučinění. Soudy se mj. zabývaly otázkou, zda by došlo k úmrtí, kdyby byl císařský řez proveden o den dříve. Podle znaleckého posudku by byla 50% šance na přežití. Taková situace působící újmu je někdy označována za „ztrátu šance.“

Podle Nejvyššího soudu je teorie ztráty šance kontroverzní. Předně se neposuzuje újma skutečně způsobená, ale újmou je samotná ztracená příležitost (zde na přežití pacientky).

Obecným problémem podle Ústavního soudu je, že: „mezi vznikem újmy v podobě poškození zdraví a „ztráty šance“ často neexistuje dostatečně identifikovatelný předěl. Z hlediska ústavnosti zpravidla často nebude možné určit, jaký ústavně chráněný statek mohl být v tom kterém případě pochybení zdravotnického zařízení dotčen, tedy zda jím bude zdraví či život jednotlivce anebo „jen“ jeho psychický stav. I tzv. ztráta šance tak je statkem chráněným výše uvedenými ustanoveními a spolu s tím rovněž např. čl. 7, 10 nebo 26 Listiny (podle situace).“

Shrnutí vychází z rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 3416/20.

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 28.7.2021. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699