×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Zrušení společnosti – přísnější sankce za nezveřejnění účetní závěrky

Každá právnická osoba má povinnost zveřejňovat dokumenty ve sbírce listin. Jedná se například o výroční zprávy, zakladatelské právní jednání, a především účetní závěrky. Při nesplnění této povinnosti je možné uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč podle zákona o veřejných rejstřících (§ 104).

Nově budou sankce daleko přísnější. Od 1.1.2021 nabývá účinnosti novela, která zmiňovaný zákon doplňuje o nový § 105a. Ten stanoví, že při nepředložení účetní závěrky za nejméně dvě po sobě jdoucí účetní období a neuposlechnutí výzvy soudu k nápravě ve lhůtě jednoho měsíce může dojít k zahájení řízení o zrušení korporace, a to i bez návrhu. U výzvy je vyloučeno náhradní doručení, musí být tedy korporací převzata, ať už jako doporučená zásilka nebo jako elektronická datová zpráva. Pokud se výzvu soudu nepodaří úspěšně doručit, společnost nekomunikuje s rejstříkovým soudem (stane se tzv. nekontaktní), může soud po uplynutí jednoho roku od zahájení řízení korporaci zrušit ex officio (z úřední povinnosti, tedy bez návrhu).

Důrazně proto doporučujeme nezanedbávat povinnost založení účetních závěrek a dalších dokumentů do sbírky listin, kontrolovat příchozí poštu a reagovat na zaslané výzvy soudu. Listiny můžete podat například osobně na podatelně soudu, skrze datovou schránku nebo poštou.

Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699