×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Změny v užívání datových schránek od 1.1.2022

Hlavní změnou aktuální novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, je povinnost právnických i fyzických osob-podnikatelů, jenž mají zřízenou datovou schránku, přijímat soukromé datové zprávy (digitální ekvivalent doporučeného dopisu).

Do 1.1.2022 byla funkce přijímání soukromých datových zpráv sice možná, avšak uživatel musel tuto funkci aktivně sám povolit. Od 1.1.2022 je přijímání soukromých datových zpráv již automaticky povoleno, a to i pro fyzické osoby nepodnikající. Ty si tuto funkci však mohou vypnout, na rozdíl od osob právnických a fyzických osob-podnikatelů.

Každá zaslaná datová zpráva pak bude považována za doručenou okamžikem přihlášení uživatele do datové schránky.

K doručení zaslaných datových zpráv dojde i prostřednictvím fikce, tedy pokud se uživatel nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů od dodání zprávy do schránky. Po uplynutí této doby je zpráva považována za doručenou.

Novela tak kvalitativně posouvá úroveň institutu datové schránky zase o něco výše, což lze kvitovat zejména s přihlédnutím k nárůstu počtu datových schránek, jejichž počet se během pandemie zvýšil z 380 tisíc na aktuálních 1,4 milionu a zejména pak s ohledem na další plánovanou digitalizaci veřejné správy.

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., advokátka a partnerka KGS legal

Mgr. Bc. Daniel Bejbl, advokátní koncipient KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 3.1.2022. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699