×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Započtení pohledávky v řízení před soudem

Aby pohledávka mohla být započtena, musí být splatná a uplatnitelná u soudu. Dále musí být jistá a určitá. Která pohledávka je způsobilá k započtení, vyvolává v praxi mnohé nejasnosti. Nejvyšší soud ve svém aktuálním rozhodnutí (31 Cdo 684/2020) naznačil, které pohledávky započíst lze a které nikoliv.

Započtení není možné například za situace, pokud u pohledávky:

  • není jisté, zda pohledávka vůbec vznikla,
  • vznikne spor, zda je pohledávka splatná,
  • je sporná osoba věřitele anebo dlužníka nebo
  • není snadné ji prokázat a dokazování by neúměrně prodloužilo spor.

Započíst naopak lze pohledávku:

  • na jejíž existenci se obě strany shodnou,
  • kterou dlužník bez dalších důkazů neuznává,
  • která je zcela nepochybná a je snadné ji prokázat (např. notářský zápis),
  • pokud původně započtení nebylo možné, ale situace se změnila,
  • a především v případě, že má základ ve stejné smlouvě.

Jak tomu bývá v právu často, extrémy jsou zřejmé na první pohled, ale existuje poměrně široké množství případů stojících na pomezí. Rozhodnutí hraničních otázek bude záviset na konkrétním soudu. Důležité však je, že pokud mají vzájemně započítávané pohledávky původ v tomtéž právním jednání (typicky smlouvě), umožnit jejich započtení je dle Nejvyššího soudu žádoucí.

Nejvyšší soud dále zdůraznil, že svou roli v posouzení (ne)možnosti započtení pohledávek bude hrát též okamžik, kdy započtení dlužník navrhne. Na počátku řízení je možné vést dokazování s ohledem na potenciální započtení pohledávek. Dle Nejvyššího soudu proto bude zpravidla na místě prokazování započítávané pohledávky připustit. Naopak na konci soudního řízení, v rámci odvolání nebo dokonce exekuce by soudy mohly být přísnější. Taková námitka obstojí pouze v případě, bude-li započítávaná pohledávka zcela nepochybná (nebude-li nutné k jejímu zjištění provádět žádné složitější dokazování). Nepoužije-li tedy dlužník námitku započtení na začátku, riskuje, že později k ní soud nepřihlédne.

 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu je dostupné zde:  https://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/16EC038EE85AE9CCC1258607002C1158?openDocument&Highlight=0,null,31,cdo,684/2020

Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699