×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Základní body programu ANTIVIR MPSV

Vláda na podporu podnikatelů v souvislosti s koronavirem schválila dva významné programy, které mají přinést alespoň nějakou úlevu. Jedná se o programy ANTIVIRUS pro zaměstnavatele a PĚTADVACÍTKA pro OSVČ.

ANTIVIRUS bude spuštěn 6.4.2020 a bude rozdělen podle druhů překážek na dva režimy:

 • Režim A:
  • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;
  • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;
  • v režimu A bude přispíváno státem 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů do maximální výše 39.000,- Kč
 • Režim B:
  • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
  • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
  • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku
  • v režimu B bude přispíváno státem 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů do maximální výše 29.000,- Kč

Obecné podmínky pro nárok na příspěvek byly stanoveny následovně:

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

Přesné podmínky pro uplatnění nároku by měly být zveřejněny v průběhu tohoto týdne, jelikož žádosti by měly být podávány vždy po skončení kalendářního měsíce.

PĚTADVACÍTKA je program určený pro podporu OSVČ, který má OSVČ zhojit za období od 12.3.2020 do 30.4.2020, a to jednorázovým příspěvkem 25.000,- Kč, za splnění podmínek spočívajících v:

 • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
 • Vykonávaná činnost je činností hlavní,
 • vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, ale pouze v případech, kdy OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu, nebo jí byl přiznán starobní důchod, nebo měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečovala o potřebnou osobu. Přesný výčet těchto situací je definován v § 9 odst. 6 písm. b) nebo c) zákona o důchodovém pojištění.
 • OSVČ vykázala v období leden-březen 2020 ve srovnání s obdobím leden-březen 2019 pokles hrubých tržeb alespoň o 10%. (V případě, že podnikatel začal s podnikáním později než v lednu 2019, ke srovnání se použijí první tři měsíce od zahájení jeho podnikání, přičemž nejzazším možným srovnávacím obdobím je prosinec 2019-únor 2020).
 • Subjekt dosáhl v roce 2019 hrubých příjmů alespoň 180 000 Kč. V případě, že nepodnikal celý rok, tak v přepočtu alespoň 15 000 Kč měsíčně.
 • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Přesné podmínky pro uplatnění žádosti by měly být zveřejněny do 3.4.2020.

Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699