×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Výpověď daná zaměstnavatelem a důkazní břemeno

Nejvyšší soud se ve věci sp. zn. 21 Cdo 1957/2022 zabýval případem, kdy zaměstnavatel dal výpověď z pracovního poměru zaměstnankyni, která tvrdila, že v době doručení výpovědi byla těhotná. Aby nastaly právní následky zákazu výpovědi těhotné zaměstnankyni, který stanoví zákoník práce, je rozhodující pouze to, zda zaměstnankyně byla v době, kdy jí byla dána (doručena) výpověď z pracovního poměru, těhotná. K doložení těhotenství zpravidla slouží doklad o těhotenství vystavený lékařem na příslušném tiskopisu, ale v případě pochybností není vyloučeno, aby soud tuto skutečnost zjistil (ověřil) i jinak (např. podle okolností konkrétního případu i odborným znaleckým posouzením těhotenství zaměstnankyně v rozhodné době). Je-li zaměstnankyně v době dání (doručení) výpovědi těhotná, pak s touto situací je ze zákona (bez dalšího) spojen zákaz výpovědi.

Otázkou v této věci pak bylo, zda je zaměstnavatel povinen v řízení o určení neplatnosti výpovědi, kterou podala zaměstnankyně, prokazovat, že došlo k ukončení těhotenství zaměstnankyně ještě před podáním výpovědi a že tedy zaměstnankyně nebyla těhotná v době, kdy jí byla dána (doručena) výpověď.

Podle Nejvyššího soudu v případě řešení otázky zákazu výpovědi těhotné zaměstnankyni neznamená prokázání těhotenství zaměstnankyně v určité době před doručením výpovědi z pracovního poměru, že zaměstnavatel nese důkazní břemeno k prokázání skutečnosti, že k ukončení těhotenství zaměstnankyně došlo ještě před doručením výpovědi. Naopak je právě zaměstnankyně, která tvrdí, že byla v době doručení výpovědi těhotná, povinna označit důkazy potřebné k prokázání tohoto svého tvrzení.

Mgr. Dana Nováková, advokátka

ZPRACOVÁNO KE DNI 12.11.2023. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699