×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Úroky mezi podnikateli a jejich (ne)platnost

Nejvyšší soud se opět vyjádřil k úrokovým sazbám sjednávaným mezi podnikateli. Tentokrát se zaměřil na výši úroků z půjček a úvěrů. Hlavní otázkou bylo posouzení, zda lze i mezi podnikateli namítat porušení dobrých mravů.

V rozhodnutí sp. zn. 23 ICdo 56/2019 Nejvyšší soud připustil, že i mezi podnikateli lze namítat, že výše úroků z půjčky byla sjednána v rozporu s dobrými mravy. Nepostačí však toliko odkazovat na průměrnou úrokovou sazbu jiných poskytovatelů půjček či úvěrů a rozpor s dobrými mravy není možné spatřovat ani v existenci hrubého nepoměru vzájemných plnění. Předpoklady pro zásah soudu do smluvní svobody podnikatelů budou dány pouze výjimečně, z důvodů mimořádných okolností případu (mohlo by se jednat například o případy, kdy po „zmnožení“ dluhu prostřednictvím úroků a smluvních pokut bude pro dlužníka jedinou cestou z dluhové pasti podání insolvenčního návrhu).

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner

Jakub Vodička, právní asistent

ZPRACOVÁNO KE DNI 29.6.2021. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699