×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Úraz na teambuildingu je úrazem pracovním

Zaměstnavatelé by si ve světle rozhodnutí Nejvyššího soud měli dát pozor i v případě plánování tzv. teambuildingových akcí. Nejvyšší soud totiž dovodil, že teambuildingy, pokud jsou organizovány ze strany zaměstnavatele mají povahu činnosti vykonávané pro zaměstnavatele a tudíž i případný úraz je úrazem pracovním.

Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku sdělil, že pro posouzení nároku zaměstnance na odškodnění je proto významné posouzení právní povahy činnosti (příslušného „úseku“ pracovní cesty), v jejímž rámci zaměstnanec úraz utrpěl. Z tohoto hlediska přitom není významné, zda pracovní cesta, jíž se zaměstnanec zúčastnil, měla charakter tzv. team-buildingu (s cílem utužit pracovní kolektiv a posílit vztahy mezi zaměstnanci), nebo zda se jednalo o jinou akci. Rozhodující je, zda k úrazu zaměstnance došlo při činnosti, kterou zaměstnanec konal z hlediska věcného (vnitřního účelového), místního a časového objektivně pro svého zaměstnavatele.

Doporučujeme, aby zaměstnavatel i z tohoto ohledu dohlédl na řádné zadokumentování poučení o BOZP v případě „mimopracovních“ aktivit. Záměrné slovo mimopracovní dáváme do uvozovek, neboť organizované akce, byť s přesvědčením volného dne, je z hlediska rozhodnutí soudu pořiditelná pod výkon práce.

Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699