×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Úpravy cizí nemovitosti – kdo komu a kolik dluží?

Při rekonstrukci nemovitosti může dojít k tomu, že investor upraví nemovitost, která mu nepatří. Může tím dojít ke zhodnocení nemovitosti, i když si to její skutečný vlastník nepřál. Investorovi v takovém případě nenáleží náhrada výdajů, které na úpravu cizí nemovitosti vynaložil. Investorovi náleží náhrada ve výši zhodnocení věci, jež se obohacenému vlastníku věci (často i bez jeho vědomí) dostalo. Jde tedy o rozdíl mezi hodnotou věci před investicemi a poté.

Obohacený je tedy povinen vydat jen ten majetkový prospěch, jehož se mu obohacením dostalo, a nikoliv nahradit majetkovou ztrátu tomu, na jehož úkor bylo obohacení získáno. Velmi pravděpodobně se tak bude jednat o vyšší částku, než tomu bylo do roku 2014.

Situace, kdy je investováno do cizí nemovitosti, jsou až překvapivě časté. Může se jednat například o renovaci nemovitost, ale zpětně se zjistí, že kupní smlouva není platná a vlastníkem nemovitosti investor nikdy nebyl. Jiný příklad může být úprava zahrady, kde je špatně umístěno oplocení a fyzické rozdělení pozemku nesouhlasí s katastrální mapou.

Doporučujeme proto, než začnete investovat do jakékoliv nemovitosti, ujistěte se, že je skutečně Vaše.

ZPRACOVÁNO KE DNI 10.2.2021. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699