×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Střídavá péče o dítě není automatická, spolu s péčí je ale nutné upravit i styk

Svěření dítěte do střídavé péče za situace, kdy oba rodiče naplňují důležitá kritéria zhruba stejnou měrou, není nutně vždy automatickým řešením. Obecné soudy jsou povinny vzít v potaz i další relevantní kritéria, a to s ohledem na povinnost respektovat a hájit nejlepší zájem nezletilého dítěte.

Jde například o situace, v nichž by vzhledem ke specifickému zdravotnímu či psychickému stavu dítěte střídavá péče pro dítě představovala nepřiměřenou zátěž. Příkladem může být emoční labilita, vysoká fixace na jednoho z rodičů, nutnost speciální a intenzivnější péče a pozornosti, porucha autistického spektra atp.

Stejně tak lze uvažovat ve výjimečných případech o nesvěření dítěte do střídavé péče tehdy, kdy rodiče, jež jinak naplňují relevantní kritéria ve zhruba stejné míře, žijí ve velmi velké vzdálenosti od sebe, a to zejména, když by tato velká vzdálenost mohla zásadním způsobem narušit školní docházku dítěte či jeho rozvoj prostřednictvím mimoškolních aktivit nebo rozmělnit jeho vazby v daném sociálním prostředí.

Důvodem bránícím svěření nezletilého dítěte do střídavé péče může být ve výjimečných případech i nevhodná či absentující komunikace mezi rodiči. Zejm. pokud si rodiče „vyřizují účty“ a rezignují na svou primární povinnost chránit zájem dítěte být v péči obou rodičů a hledat nejvhodnější způsob, jak dítěti vytvořit harmonické a láskyplné prostředí.

Zároveň je třeba dodat, že styk druhého rodiče není v takovém případě vyloučen. Naopak je žádoucí, aby k němu docházelo a je třeba jej upravit i když střídavá péče nařízena není. Rodič tak má nárok na to, aby soud rozhodl i styku s dítětem, ať je již péče o dítě upravena jakkoliv.

ZPRACOVÁNO KE DNI 10.2.2021. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699