×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Stočený tachometr: prodejce se nezbaví odpovědnosti, ani když upozorní kupujícího na možný nesoulad

Kupující si v roce 2016 pořídila sedm let starý osobní automobil. Při prodeji byl uveden stav tachometru, avšak s poznámkou, že tento stav je bez garance a skutečnosti potenciálně neodpovídá. Reálný stav najetých kilometrů byl skutečně násobně vyšší než ukazatel tachometru, a proto chtěla kupující odstoupit od smlouvy a vrátit peníze.

Podle Nejvyššího soudu prodávající nemá povinnost zjišťovat počet skutečně najetých kilometrů, avšak to neznamená, že by se obecným upozorněním na možný nesoulad počtu ujetých kilometrů mohl odpovědnosti zprostit.

Riziko by přešlo na kupující stranu pouze, pokud by „se smluvní strany dohodly, že kupující na sebe převezme riziko nesouladu v kupní smlouvě deklarovaného stavu a skutečného stavu ujetých kilometrů prodávané věci a že právě pro tuto vadu si ujednaly např. slevu z kupní ceny.“

Pouhá notifikace jen hypotetické možnosti nesouladu tachometru a skutečně najetých kilometrů v kupní smlouvě nestačí, aby se prodávající zbavil odpovědnosti za vady.

Článek vychází ze závěrů rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 3645/2019-230.

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner KGS legal

Jakub Vodička, student posledního ročníku právnické fakulty a právní asistent KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 24.5.2021. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699