×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Stanovisko MMR k uplatňování mezinárodních sankcí v oblasti veřejných zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo na základě diskuse expertní skupiny a za konzultace s FAÚ stanovisko týkající se Dopadu mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek (celé znění stanoviska najdete ZDE). Stanovisko přibližuje provádění sankčních opatření stanovených v čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 (ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině) a v dalších dotčených sankčních předpisech.

Sankce přijaté na evropské úrovni jsou přímo použitelné a je tudíž nezbytné je aplikovat od okamžiku účinnosti dotčených právních předpisů, bez nutnosti transpozice do vnitrostátního právního řádu. V návaznosti na dotčené sankční předpisy důrazně doporučujeme zadavatelům důkladně prověřit, zda nejsou naplněny podmínky pro aplikaci individuálních finančních nebo ekonomických sankcí.

Rádi Vám v této věci poskytneme právní pomoc, především s prověřením stávajících i potenciálních dodavatelů z Vámi vypisovaných veřejných zakázek a současně s postupem při uplatnění individuálních finančních nebo ekonomických sankcí.

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner KGS legal

Mgr. Klára Pelcová, advokátní koncipientka KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 19.5.2022. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699