×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Společné jmění manželů a hypotéka na společné bydlení

Při rozvodu dochází k situacím, kdy vypořádání společného jmění manželů není zdaleka tak jednoznačné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jakým způsobem dojde k vypořádání hypotéky, která je napsána pouze na jednoho z manželů?

Nejvyšší soud se ve svém nedávném rozsudku sp. zn. 22 Cdo 3428/2020-287 vyjádřil k situaci, kdy je jeden z manželů vlastníkem bytu, který je využíván celou rodinou ke společnému bydlení, avšak zároveň je byt zatížen hypotečním úvěrem jednoho z manželů. Tento úvěr manželé splácí společně.

Pokud by nakonec mělo dojít k rozvodu, bylo by záhodno vědět, jak hypotéku vypořádat.

Otázkou by především bylo, jakým způsobem na tyto vynaložené finance pohlížet. Na jednu stranu se jedná o splácení hypotéky na nemovitost, kterou má ve svém výlučném vlastnictví pouze jeden z manželů. Z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že se vlastník nemovitosti obohatil na druhém manželovi, který pouze nemovitost užíval ke společnému bydlení. Dalším argumentem je, že vlastník by hypotéku musel splácet tak jako tak, tedy i za předpokladu, že by rodina v daném místě nebydlela.

Avšak ono společné bydlení je právě druhou stranou mince, kterou ve výše zmiňovaném rozsudku Nejvyšší soud posuzoval. Je totiž důležité zmínit, že bez společného splácení hypotéky, by rodině nebylo umožněno v dané nemovitosti bydlet. Byla by tedy například nucena si pronajmout nemovitost jinou, ve které by platila nájemné. Toto nájemné by pak bylo náležitým výdajem ze společného jmění manželů.

V daném případě dochází ke střetu dvou skutečností. Manželovi je sice na újmu, že splácí hypotéku, která není, stejně jako nemovitost, psána na něj. Na druhou stranu je pro něj výhodné, že zde jeho rodina mohla žít společně, a nemusela tedy hradit náklady na bydlení jinde.

Nejvyšší soud konstatoval, že ke spravedlivému rozdělení společného jmění manželů je v tomto případě třeba v první řadě zjistit, jaké jsou průměrné náklady na bydlení v nemovitosti podobné hodnoty. Tyto náklady je třeba porovnat s výší měsíční splátky za hypotéku. Vypořádat by se měla pouze ta část hypotéky, která převyšuje běžné náklady na bydlení za podobných podmínek. Pokud částka za měsíční splátku hypotéky převyšuje náklady na společné bydlení, mělo by se toto převýšení vypořádat. Pokud je však hypoteční splátka stejná nebo nižší než náklady na společné bydlení, nemělo by k vypořádání dojít.

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., advokátka a partnerka KGS legal

Denis Němeček, student právnické fakulty a právní asistent KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 23.5.2021. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699