×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Rozhodnutí hygieniků musí dodržovat zákonnou formu, nelze jej učinit pouze telefonicky

Nejvyšší správní soud nadále vymezuje hranice orgánům působícím v oblasti ochrany veřejného zdraví. V posledním rozhodnutí sp. zn. 10 As 229/2021 soud uvedl, že krajská hygienická stanice (KHS) musí o protiepidemiologických opatřeních podle zákona o ochraně veřejného zdraví rozhodnout podle správního řádu. Zejména tato opatření (např. karanténu) nelze stanovit jen telefonicky.

Telefonický pokyn hygieniků, kterým byla fyzické osobě uložena povinnost setrvat doma v karanténě a podrobit se PCR testu, nelze pro absolutní nedostatek písemné formy považovat za rozhodnutí ve smyslu soudního řádu správního, jedná se tedy o „zásah“ (resp. pokyn). V projednávané věci KHS omezila osobní svobodu fyzické osoby, a to nezákonným způsobem.

KHS při učinění pokynu pouze telefonicky dalece překročila mantinely dané zákonem. Protiepidemická opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví KHS nařídila nezákonným způsobem a u fyzické osoby navodila domnění závaznosti vyřčených sdělení a nutnosti jejich respektování a dodržování. KHS se proto vůči osobám dopustila nezákonného zásahu ve smyslu procesních předpisů.

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., advokát a partner KGS legal

Jakub Vodička, student Právnické fakulty UK a právní asistent KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 11.10.2021. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699