×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Projevy nenávisti mohou být postihovány i trestním právem

Ústavní soud ve svém březnovém rozhodnutí sp. zn. III. ÚS 3006/21 potvrdil, že některé výhružky, v tomto případě skrze e-mail, a další zásahy do soukromí je možné postihovat trestním právem.

V posuzované věci obecné soudy osvobodily autora celkem 114 e-mailových nenávistných zpráv s odůvodněním, že trestní právo je nutné užívat pouze ve výjimečných případech, kdy ostatní právní prostředky ochrany selhávají.

Ústavní soud však konstatoval, že závažné útoky do soukromí musí být pod účinnou ochranou, tedy i pod ochranou poskytovanou trestním právem. Konkrétně v této věci se jednalo o urážky, výhružky mediálním lynčem, zmínky o šibenici, zasílání pornografického obsahu nebo spojování poškozené osoby s pedofilií.

Soud se zde inspiroval z judikatury Evropského soudu pro lidská práva, kde vyvstala obdobná otázka. V daném případě se ale nejednalo o e-mailové zprávy, ale o nenávistné komentáře na sociální síti Facebook.

Aby byly výhružky postihnutelné trestním právem, tak takové jednání musí trvat po určitou dobu a také vyvolat v adresátovi „určitou míru strachu a narušit psychologickou pohodu“ v důsledku takového jednání. Zda autor těchto zpráv chce nebo nechce výhružky realizovat je irelevantní.

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner KGS legal

Jan Forejtar, právní asistent KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 10.4.2022. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699