×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Předmět podnikání Vaší společnosti, nehrozí Vám její zrušení?

Nejvyšší soud vystavil téměř všechny společnosti riziku, že budou zrušeny. Ve svém překvapivém a širokou právnickou obcí nepochopitelném rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 uvádí, že předmět podnikání označený jako „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ není dostatečně určitý. Společenská smlouva nebo stanovy společností, které neobsahují bližší vymezení předmětu podnikání, tudíž nesplňují zákonné podmínky pro existenci společnosti. A teď klíčový problém, taková společnost by mohla být v krajním případě i soudem zrušena.

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu nelze takový předmět vykládat tak, že předmětem podnikání společnosti mají být všechny „volné“ živnosti, kterých živnostenský zákon zná přes osmdesát. Z toho důvodu Nejvyšší soud došel k závěru, že z notoricky známého ujednání nelze ani výkladem zjistit, co má být předmětem podnikání společnosti. Proto citované rozhodnutí označilo takové ujednání za neurčité. Důsledkem neurčitosti povinné části společenské smlouvy či stanov může být i závěr o tom, že společnost nevznikla platně. A takovou společnost, i kdyby byla zapsána v obchodním rejstříku, soud může z úřední povinnosti zrušit.

Chcete-li mít jistotu, že Vaše společnost má společenskou smlouvu v souladu s nejnovější judikaturou, jsme kdykoliv připraveni zakladatelské dokumenty zkontrolovat a v případě potřeby navrhnout účelný postup nápravy.

Celou situaci samozřejmě sledujeme a dá se očekávat její řešení Ústavním soudem ČR, nyní ale musíme akceptovat názor, který zaujal Nejvyšší soud.

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner

ZPRACOVÁNO KE DNI 30.6.2021. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699