×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Právo akcionáře na vysvětlení od společnosti mimo valnou hromadu

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 27 Cdo 3812/2019 uvedl, že akcionář společnosti, který žádal o vysvětlení před konáním valné hromady, má právo toto vysvětlení obdržet pouze, zúčastní-li se zasedání valné hromady.

Akcionáři akciové společnosti (AS) je garantováno užší právo na informace než společníkovi společnosti s ručením omezeným. V případě AS lze toto právo vykonávat zásadně na zasedání valné hromady a akcionáři jsou vázáni pořadem jednání takového zasedání.

Účelem práva akcionáře na vysvětlení je zajištění jeho informovanosti pro kvalifikovaný a informovaný výkon jeho práv na valné hromadě. Proto vysvětlení musí společnost akcionáři poskytnout zásadně na zasedání valné hromady. Proto akcionář, který se zasedání valné hromady nezúčastní, od společnosti nemůže žádné vysvětlení obdržet.

Právo na vysvětlení vykonává akcionář ve svém zájmu, nikoli v zájmu valné hromady nebo jiných akcionářů. Nezúčastní-li se akcionář žádající o vysvětlení zasedání valné hromady, není povinností představenstva jemu určená vysvětlení poskytnout ostatním přítomným akcionářům.

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner KGS legal

Jakub Vodička, student Právnické fakulty UK a právní asistent KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 11.10.2021. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699