×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

PĚTADVACÍTKA pro OSVČ

Poslanecká sněmovna schválila zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, který oproti avizovanému znění dospěl úprav.

V současném provedení je příspěvek pro OSVČ avizovaný pod označením PĚTADVACÍTKA  zformulován jako kompenzační bonus, který je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnost.

Kompenzační bonus je určen osobám samostatně výdělečně činným ve smyslu zákona o důchodovém pojištění, avšak jsou vyloučeny osoby, jenž se účastní nemocenského pojištění jako zaměstnanci, které byly činné ke dni 12. 3. 2020 anebo které svou činnost přerušily po 31. 8. 2019.

Kompenzační bonus náleží OSVČ, které nemohly v důsledku výskytu koronaronaviru vykonávat svou činnost zcela nebo zčásti nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, zejména z důvodu:

  • nutnosti uzavřít provozovnu subjektu kompenzačního bonusu či omezit její provoz,
  • karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
  • péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
  • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo
  • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu.

Kompenzační bonus a podpora v nezaměstnanosti se vzájemně vylučují a nelze je uplatnit za stejný den. Kompenzační bonus je započitatelným příjmem z pohledu dávek pomoci v hmotné nouzi a státní sociální podpory.

Bonusové období bylo prozatím stanoveno od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020, s tím, že za každý kalendářní den náleží částka ve výši 500,- Kč.

Kompenzační bonus bude poskytován na základě žádosti u místně příslušného finančního úřadu, kdy k žádosti bude nutné přiložit čestné prohlášení k osvědčení splnění podmínek vzniku nároku na kompenzační bonus a doložit účet u poskytovatele platebních služeb, kam být bonus uhrazen. Zákon výslovně uvádí, že pro elektronické podání je dostačující elektronická kopie s vlastnoručním podpisem žadatele.

Lhůta pro podání žádosti o kompenzační bonus je do 60 dní dnů od konce bonusového období, po jejímž uplynutí zaniká nárok na výplatu bonusu. Kompenzační bonus by měl být vyplacen bez zbytečného odkladu od jeho vyměření.

Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699