×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Odpovědnosti za vady u společných částí domu – kdo a kdy se mohou uplatnit

Nejvyšší soud ve svém nedávném rozhodnutí postavil najisto, že i minoritní spoluvlastníci společných částí domu mohou uplatňovat nároky z odpovědnosti za vady v těchto prostorách, a to zcela nezávisle na sobě.  Zásadním kritériem je uplatnění tohoto nároku v záruční době, která však běží každému spoluvlastníku individuálně, a to od doby vkladu jejich kupní smlouvy k příslušné jednotce do katastru nemovitostí. Tímto vkladem se totiž kupující stává nejen vlastníkem jednotky v domě, ale i spoluvlastníkem společných částí domu.

V předmětném rozsudku vydaném pod sp. zn. 26 Cdo 3075/2016 se Nejvyšší soud zabýval žalobou vlastníků jednotek (jejichž postavení bylo v té době ještě upravováno zákonem o vlastnictví bytů a starým občanským zákoníkem) proti developerovi, který žalobcům prodal jednotku v domě a následně zamítl jejich žádost o výměnu rozvodů ve společných částech domu, neboť žalobcům vypršela záruční doba na uplatnění takového nároku. Podle developera totiž záruční doba neběžela jednotlivým vlastníkům jednotek individuálně, ale společně od okamžiku, kdy došlo k prodeji první jednotky v domě a k užívání společných částí domu vlastníkem této jednotky.

Proti tvrzení developera se však postavil Nejvyšší soud s tím, že nárok z odpovědnosti za vady ve společných částech domu je právem, které možné uplatnit každý (spolu)vlastník individuálně, a to bez ohledu na velikost svého spoluvlastnického podílu. K tomu soud dále uvedl, že kupujícím, jimž jsou jednotky v domě prodávány a předávány postupně, počíná záruční doba týkající se společných částí domu běžet až vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, tedy převodem vlastnictví k jednotce a podílu na společných částech domu. Nejvyšší soud se tedy postavil na stranu kupujícího a uvedl, že není možné, aby byl pozměněn běh záruční doby na uplatnění nároku z odpovědnosti za vady tak, že by konkrétnímu kupujícímu běžela ještě před tím, než vůbec uzavře kupní smlouvu.

 

Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699