×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Odpovědnost státu za škodu při neoprávněném zadržení řidičského průkazu

V nedávném případě posuzovaném Ústavním soudem řidiči vznikla újma prokazatelným nesprávným úředním postupem státu. Konkrétně šlo o použití falešně pozitivního (tedy nesprávného) testu na drogy, za což nese odpovědnost stát. Tato újma spočívala v nemožnosti řídit motorové vozidlo.

Podle Ústavního soudu je nepřípustné, aby nesl jakékoliv negativní následky jednotlivec v důsledku toho, že policie použije při silniční kontrole orientační test na přítomnost drog v těle řidiče, jehož výsledky jsou falešně pozitivní.

Je-li jednotlivec povinen snášet zásahy, popř. úkony prováděné orgány veřejné moci, musí mít v demokratickém právním státě podle Ústavy k dispozici prostředky ochrany a nápravy, a to včetně odškodnění podle Listiny základních práv a svobod, prokáže-li se, že nejednal jakkoli protiprávně, a nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem bylo zasaženo nezákonně do jeho základních práv a svobod. Jako např. při nesprávném zadržení řidičského průkazu.

V nyní posuzované věci tak byly naplněny veškeré předpoklady pro přiznání náhrady újmy stěžovateli způsobené nezákonným postupem státu, jiný postup by omezil ústavně chráněné právo stěžovatele (řidiče) na náhradu škody plynoucí z Listiny.

Závěry plynou z nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2009/20.

 

Mgr. Miroslav Kučerka, advokát a partner KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 15.3.2021. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699