×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Novela zákoníku práce: home office, větší ochrana DPP a DPČ nebo doručování

Vláda v dubnu 2023 schválila návrh rozsáhlé a dlouho diskutované novely zákoníku práce. Větší část této novely by měla nabýt účinnosti již na podzim letošního roku. Některé změny jsme pro Vás rozebrali níže.

Novela umožňuje jak elektronické uzavírání smluv se zaměstnancem, tak elektronické doručování písemností.

Novela dále stanoví bližší podmínky pro práci na dálku, obvykle označovanou jako „home office“. Hlavním předpokladem při využití práce na dálku ze strany zaměstnance je písemná dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, avšak novela nestanoví žádné povinné náležitosti této dohody. Mělo by být možné zaměstnancům rovněž práci na dálku nařídit, avšak jen při kumulativním splnění zákonem stanovených podmínek. Bude též možné se písemně dohodnout, že zaměstnavatel nebude náklady práce na dálku hradit, nebo budou náklady hrazeny paušálně.

Novela zavádí nárok na dovolenou, který by měl zaměstnancům na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a na dohodu o provedení práce (DPP) vzniknout za obdobných podmínek, jako je tomu u pracovního poměru založeného pracovní smlouvou. Pro výpočet se použije obvyklý vzorec, při plném vytížení může vzniknout nárok na dovolenou až do výše 80 hodin za rok. Dále pak novela zavádí další nároky u těchto zaměstnanců, kteří jsou zaměstnání na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, např. na ošetřovné, příplatky za práci ve svátek nebo možnost žádat o přechod na pracovní smlouvu po odpracování určité doby.

Dále se má na základě této novely zkrátit lhůta pro povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance o podstatných právech a povinnostech plynoucích z pracovního poměru, a to na 7 dní od jeho vzniku, neobsahuje-li tyto informace již pracovní smlouva (v současné době je tato lhůta jeden měsíc od vzniku pracovního poměru). Informační povinnost, např. ohledně rozvrhu pracovní doby, se nově bude vztahovat i na zaměstnance zaměstnaných na základě DPP a DPČ.

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., advokát a partner

Mgr. Dana Nováková, advokát

Mgr. Jakub Vodička, advokátní koncipient

ZPRACOVÁNO KE DNI 31.5.2023. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699