×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Nové doporučení Ministerstva pro místní rozvoj pro realitní kanceláře - Inzerce nemovitostí

Dne 3.3.2022 bylo zveřejněno nové doporučení Ministerstva pro místní rozvoj týkající se informací uváděných v rámci inzerce nemovitostí. Doporučení se věnuje inzertním nabídkám na veřejně dostupných inzertních portálech, sociálních sítích či na webových stránkách realitních kanceláří.

Z doporučení plyne, že v každé inzertní nabídce musí být přesně uvedeno, kdo je oprávněn zprostředkovat uzavření realitní (kupní či jiné) smlouvy. Podstatné je, aby zájemce přesně věděl, který subjekt bude vystupovat v roli zprostředkovatele, jaké jsou vzájemné vztahy dalších osob (např. realitní makléř vůči realitní kanceláři, RK vůči obchodní značce, kdo je zaměstnancem RK apod.) a dále jakou roli v obchodu má osoba, s níž zájemce o nemovitost komunikuje.

Příklady, jak by dle MMR mohla inzerce správně vypadat:

  • Smlouvu o realitním zprostředkování s vlastníkem uzavřel makléř podnikající jako OSVČ a tento makléř pak bude služby i fakturovat, pak by mělo být v inzerátu uvedeno jméno a IČO;
  • Smlouvu o realitním zprostředkování s vlastníkem uzavřela kancelář podnikající jako SRO a toto SRO bude služby následně fakturovat, za tuto kancelář jedná její jednatel, pak by mělo být v inzerátu uvedeno jméno kanceláře a její IČO a jméno jednatele;
  • Smlouvu o realitním zprostředkování s vlastníkem uzavřela kancelář podnikající jako SRO, za tuto kancelář jedná makléř na základě plné moci nebo jako obchodní zástupce, pak by mělo být v inzerátu uvedeno jméno kanceláře a její IČO, jméno makléře a jeho IČO (pokud jej užívá) a informace o plné moci nebo obchodním zastoupení.

Pokud makléř nebo kancelář používá obchodní značku či jde o franšízu (např. celorepublikovou nebo mezinárodní), doporučujeme uvést i tuto skutečnost již do inzerátu. Rovněž je možné uvést asistenta či asistentku, pokud mají na starost vyřizování „prvního kontaktu“ se zájemcem, opět s náležitou informací.

V doporučení MMR výslovně uvádí, že problematické jsou např. situace, kdy:

  • nemovitost inzeruje jedna společnost, ale služby pak fakticky poskytuje a fakturuje společnost jiná (i když má společnost např. stejné společníky);
  • inzeruje společnost, ale služby pak poskytuje a fakturuje jednatel jako OSVČ, který je také realitním zprostředkovatelem apod.

Pokud v průběhu dojde ke změně (např. postoupení smlouvy o zprostředkování, nový kolega, outsourcing některých služeb atd.), je nutné o tomto transparentně informovat klienta.

Na závěr je namístě uvést, že citované doporučení MMR není právně závazné a pokyny v něm uvedené není možné (pouze na základě doporučení) právně vynucovat. Nelze však přehlížet, že MMR je orgán pověřený výkonem státní správy pro oblast realitního zprostředkování a rovněž veřejnou proklamaci MMR, že do budoucna se bude právě na inzerce realitních kanceláří a makléřů více zaměřovat. Je velmi pravděpodobné, že při výkonu dozorové činnosti bude MMR posuzovat plnění povinností podle zákona o realitním zprostředkování optikou nastíněnou v doporučení.

Pokud Vás zajímá více informací či máte zájem o textaci správné formulace pro své inzeráty, obraťte se na nás na: info@kgslegal.cz

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., advokátka a partnerka KGS legal

Jakub Vodička, právní asistent KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 3.3.2022. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699