×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Německé mýtné bylo účtováno v rozporu s právem Evropské unie

Podle unijní směrnice o výběru poplatků mohou státy vybírat mýtné zahrnující náklady potřebné k výstavbě, zřízení a údržbě stanovišť pro výběr mýtného, dále zahrnující každodenní náklady za správu a výběr mýtného, a náklady za správu a provozování dotčených pozemních komunikací. Výběr však nikdy nesmí narušit mezinárodní dopravu ani hospodářskou soutěž.

V roce 2005 Německo změnilo výpočet mýta tak, že daleko více zatížilo kamionovou dopravu. Vyměřená sazba mýta byla určena posudkem, který však nad rámec zmíněných nákladů zahrnul do výpočtu také náklady na dopravní policii. Tento postup je však v rozporu s citovanou unijní směrnicí.

Německo tak neoprávněně zvýšilo sazbu mýtného cca o 4 % a podle rozhodnutí Soudního dvora EU je v této části mýtné vybíráno protiprávně. Na základě směrnice o výběru poplatků tedy mohou dotčené osoby nárokovat vrácení odvedeného mýta za poslední tři roky zpět, pokud byl jeho výpočet chybný jako v odkazovaném případě.

Článek odkazuje na směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES, o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.

Článek rozebírá rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 28. října 2020 ve věci C-321/19.

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., advokátka a partnerka KGS legal

Jakub Vodička, student posledního ročníku právnické fakulty a právní asistent KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 22.5.2021. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699