×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Nabytí nemovité věci bez spojení s veřejnou cestou nelze v České republice považovat za projev hrubé nedbalosti

Kupující, který nabyde nemovitou věc (např. stavbu), k níž nemá přístup z veřejné komunikace, má právo na to, aby soudem byla zřízena nezbytná cesta přes pozemek jiného vlastníka. I když kupující při koupi věděl, že přístup není zajištěn, nepočínal si hrubě nedbale.

Podle názoru Ústavního soudu se musí též přihlédnout k historickém kontextu v ČR. Pozemkové vlastnictví procházelo v ČR někdy až překotnými změnami a důsledkem je, že stavby velmi často stojí na „cizím“ pozemku, aniž by k nim byl zajištěn přístup. Zpracováno na základě rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1587/20.

ZPRACOVÁNO KE DNI 10.2.2022. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699