×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Koronavirus v pohledu pracovněprávních překážek

S postupujícím časem se začínají vyjasňovat některé problematické okruhy, které zejména v souvislosti s krizovými opatřeními, překážkami podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) a náhradami ze strany státu.

Vzhledem k tomu, že to bude primárně stát, kdo bude vyplácet náhrady zaměstnavatelům, jeví se jako vhodné pro rychlé nahrazení prostředků vycházet z jeho výkladu příslušných právních předpisů, a to i přestože může dojít k rozepřím ohledně jeho správnosti. Výklad Ministerstva práce a sociálních věcí je proto v současné chvíli nejdůležitější, jelikož jeho dodržení bude v ideálním případě zárukou rychlé kompenzace ze strany státu.

Překážky v práci podle zákoníku práce mohou vznikat jak na straně zaměstnance, tak zaměstnavatele, a tento článek nejprve shrne ty na straně zaměstnance:

 1. zaměstnanci byla nařízena karanténa:
  • důležitá osobní překážka (§ 191 a § 192 zákoníku práce), za kterou zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku během prvních 14 dní, následně náleží nemocenské;
  • náhrada mzdy má být zaměstnavatelům plně uhrazena z Cíleného programu podpory zaměstnanosti;
 2. zaměstnanec byl z důvodu onemocnění uznán dočasně práce neschopným:
  • důležitá osobní překážka (§ 191 a § 192 zákoníku práce), za kterou zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku během prvních 14 dní, následně náleží nemocenské;
  • ze strany státu v tomto případě nebude zaměstnavatelům hrazena náhrada;
 3. zaměstnanec musí pečovat o dítě mladší 10 let z důvodu uzavření školského zařízení
  • důležitá osobní překážka (§ 191 zákoníku práce, § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o nemocenském pojištění“), za kterou náleží zaměstnanci ošetřovné po dobu 9 kalendářních dní (16 u rodiče – samoživitele);
  •  jakmile bude schválen mimořádný zákon, bude ošetřovné náležet po celou dobu trvání mimořádného opatření při péči o děti mladší 13 let nebo o osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni lehké závislosti;
 4. zaměstnanec musí pečovat o dítě starší 10 let (včetně) z důvodu uzavření školského zařízení
  • nepojmenovaná jiná důležitá osobní překážka (§ 199 zákoníku práce), podmíněná specifickými potřebami dítěte zakládajícími nezbytnost této péče, za kterou nenáleží náhrada mzdy/platu ani dávka podle zákona o nemocenském pojištění;
  • jakmile bude schválen mimořádný zákon, bude ošetřovné náležet po celou dobu trvání mimořádného opatření při péči o děti mladší 13 let nebo o osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni lehké závislosti;
 5. dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku mimořádných opatření učiněných orgánem ochrany veřejného zdraví – Ministerstvo zdravotnictví, Krajská hygienická stanice
  • důležitá osobní překážka (§ 191, § 192 a § 347 odst. 4 zákoníku práce, § 167 zákona o nemocenském pojištění), za kterou zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku během prvních 14 dní, následně náleží nemocenské;
  • nutno doložit potvrzení krajské hygienické stanice příslušnému orgánu správy sociálního zabezpečení.

Po vyčerpání překážek na straně zaměstnance následuje shrnutí překážek na straně zaměstnavatele:

 1. nepřidělování práce zbylým zaměstnancům z důvodu nepřítomnosti většího počtu zaměstnanců (např. z důvodu karantény, dočasné pracovní neschopnosti, péče o dítě)
  • jiná překážka na straně zaměstnavatele (§ 208 zákoníku práce), za kterou náleží náhrada mzdy/platu ve výši 100 % průměrného výdělku;
  • podle Rozšířeného programu podpory nezaměstnanosti by měla být náhrada zaměstnavatelům kompenzována, avšak dosud se čeká na podrobné podmínky programu;
 2. nepřidělování práce v důsledku výpadku vstupů (dodávky surovin, služeb, součástek, podkladů)
  • překážka na straně zaměstnavatele, tzv. prostoj, (§ 207 písm. a) zákoníku práce), za kterou náleží náhrada mzdy/platu ve výši 80 % průměrného výdělku;
  • podle Rozšířeného programu podpory nezaměstnanosti by měla být náhrada zaměstnavatelům kompenzována, avšak dosud se čeká na podrobné podmínky programu;
 3. dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku mimořádných opatření učiněných na základě krizového zákona (např. ve vazbě na usnesení vlády – posilovny, obchody s oblečením, restaurace)
  • jiná překážka na straně zaměstnavatele (§ 208 zákoník práce), za kterou náleží náhrada mzdy/platu ve výši 100 % průměrného výdělku;
  • náhrada mzdy má být zaměstnavatelům do výše 80 % uhrazena z Cíleného programu podpory zaměstnanosti;
  •  pokud však bude uplatněna tzv. částečná nezaměstnanost (§ 209 zákoníku práce), ať již na základě dohody s odborovou organizací nebo vnitřního předpisu, z dosud dostupných informací vyplývá, že náhrada mzdy/platu ve výši 60 % průměrného výdělku nebude v rámci Cíleného programu hrazena, avšak záměr MPSV je tuto náhradu alespoň částečně kompenzovat v rámci Rozšířeného programu podpory nezaměstnanosti;
 4. dočasné uzavření nebo omezení provozu v důsledku omezení poptávky po poskytovaných službách nebo omezení odbytu výrobků
  • jiná překážka na straně zaměstnavatele (§ 208 zákoník práce), za kterou náleží náhrada mzdy/platu ve výši 100 % průměrného výdělku;
  • pokud však bude uplatněna tzv. částečná nezaměstnanost (§ 209 zákoníku práce), ať již na základě dohody s odborovou organizací nebo vnitřního předpisu,
  • z dosud dostupných informací vyplývá, že náhrada mzdy/platu v tomto případě nebude v rámci Cíleného programu hrazena, avšak záměr MPSV je tuto náhradu alespoň částečně kompenzovat v rámci Rozšířeného programu podpory nezaměstnanosti.

Pro úplnost pak nelze opomenout práci zaměstnance z domova (§ 317 zákoníku práce), tam kde to je možné, za kterou náleží mzda/plat za vykonanou práci a není tedy v režimu náhrad nebo dávek. Za splnění podmínek karantény je možné práci z domova konat i v rámci karantény.

Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací