×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Koronavirus a pracovněprávní vztahy

Zaměstnavatel má povinnost chránit zdraví zaměstnanců (§ 101 a násl. zákoníku práce). Na základě uvedeného je na každém zaměstnavateli, aby zvážil rizika pro své zaměstnance a podle vyhodnocení zavedl příslušná opatření.

Pokud je třeba práci omezovat, lze využít následující:

  1. Dohoda se zaměstnancem o práci z domova, tzv. home office, kdy v tomto režimu zaměstnanec plně pracuje a náleží mu mzda.
  2. Nechat zaměstnance doma a nepřidělovat mu práci. V tomto případě jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši průměrné mzdy.
  3. Tzv. částečná nezaměstnanost dle § 209 zákoníku práce, kdy je možné vnitřním předpisem na omezený čas určit, že s ohledem na snížení odbytu výrobků nebo sužeb nemůže zaměstnavatel přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, že tedy dochází ke snížení pracovní doby s náhradou mzdy nejméně 60% průměrné mzdy. Kde působí odborová organizace, musí být dohoda s ní.

    V tomto případě musí být vydán vnitřní předpis, který stanoví, že náhrada mzdy činí 60% průměrného výdělku a zároveň dobu na jakou se tzv. částečná nezaměstnanost zavádí. 

    Je třeba uvést, že překážka musí fakticky existovat, jinak se zaměstnavatel vystavuje riziku toho, že bude jednání považováno za obcházení obecné překážky na straně zaměstnavatele a bude muset stejně zaměstnanci poskytnout náhradu mzdy v její průměrné výši.

Jako možné řešení se rovněž nabízí nařízení dovolené zaměstnancům. To však předpokládá, že alespoň 14 dnů předem je čerpání dovolené oznámeno písemně zaměstnanci, ledaže by se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodl.

V případě zaměstnanců, kteří pečují o děti do 10 let a jim byla zrušena výuka, potom se jedná o překážku v práci na straně zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost a zaměstnanci náleží dávka tzv. ošetřovného.

Pokud je zaměstnanci nařízena příslušným orgánem karanténa, potom se jedná o stejnou situaci jako v případě pracovní neschopnosti.

Spolu to zvládneme! #KGS legal

Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699