×
O nás Služby Novinky / Články Lidé Kontakt

Články

Kdy a po jakou dobu máte nárok na náhradní vozidlo od pojišťovny?

Ústavní soud opětovně konstatoval, že dojde-li při dopravní nehodě k totálnímu zničení osobního automobilu, jsou účelně vynaloženými náklady i náklady na dočasné užívání náhradního vozu v době od nehody do okamžiku výplaty pojistného plnění. Postup pojišťovny, která považovala za účelné náklady jen ty, jež byly vynaloženy do okamžiku oznámení o totální škodě na vozidle, není v pořádku.

Srovnáme-li situaci s případem pouze částečného zničení, dochází k nespravedlivému zvýhodnění některých poškozených. Obrazně řečeno poškozený, jehož vozidlo bylo poškozeno jen částečně, přestoupí z náhradního vozidla do vozidla opraveného, zatímco poškozený, jehož vozidlo bylo poškozeno totálně, vystoupí po rozhodnutí pojišťovny o totální škodě z náhradního vozidla a bude čekat, než mu pojišťovna zašle pojistné plnění, aby si mohl zakoupit vůz nový.

Ústavní soud připomněl své starší rozhodnutí, v němž uvedl, že „podstatou užívání náhradního vozidla je umožnit pojištěnci zachování určitého životního standardu v situaci, kdy dojde, ať již k částečnému nebo totálnímu poškození vozidla. Poskytnutím náhradního vozidla nebude poškozený ponechán v tísni a bude mu umožněno vést, co do kvality, obdobný život, jako před dopravní nehodou. Podle náhledu Ústavního soudu není výše škody v obdobných případech dána jen hodnotou zničeného vozidla, ale též náklady, které by poškozený nemusel vynaložit v případě, že by ke škodě nedošlo. Ve své podstatě tak není důvodu, pro který by tyto náklady, jsou-li účelně vynaloženy, měl nést právě poškozený."

Chtějí-li se soudy odchýlit od citovaných rozhodnutí Ústavního soudu (např. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2932/20), je to možné, avšak musí svůj postup vždy odůvodnit.

 

JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D., advokátka a partnerka KGS legal

Mgr. Lenka Maňáková, advokátka KGS legal

ZPRACOVÁNO KE DNI 15.3.2021. INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO ČLÁNKU JSOU PREZENTOVÁNY NA ZÁKLADĚ NAŠEHO NEJLEPŠÍHO PŘESVĚDČENÍ A POZNATKŮ ZÍSKANÝCH V DOBĚ, KDY BYL ČLÁNEK ZVEŘEJNĚN. KONKRÉTNÍ INFORMACE BY VŠAK VŽDY MĚLY BÝT KONZULTOVÁNY S KGS LEGAL PŘED UČINĚNÍM KONKRÉTNÍHO ROZHODNUTÍ ČI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. INFORMACE NEJSOU VYČERPÁVAJÍCÍ POPIS RELEVANTNÍ PROBLEMATIKY A NÁSLEDKŮ. INFORMACE JSOU OBECNÉ A NENAHRAZUJÍ PRÁVNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ OKOLNOSTI. KGS LEGAL ANI NIKDO Z AUTORŮ NEODPOVÍDAJÍ ZA ÚJMU, KTERÁ BY MOHLA VZNIKNOUT ZE SPOLÉHÁNÍ SE NA ZDE UVEŘEJNĚNÉ INFORMACE.
Category
Kontakt

RÁDI VÁM ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY.
KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU.

KGS legal s.r.o., advokátní kancelář
Pasáž Platýz
Národní 416/37
110 00 Praha

info@kgslegal.cz

IČ: 06295525
DIČ: CZ06295525
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 279699